Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz - Anna Stangret-Smoczyńska

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz

Anna Stangret-Smoczyńska

187,80 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5072-3
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 800
Rozmiar pliku: 9,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
187,80 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi komentarz do przepisów drugiej i trzeciej części kodeksu postępowania cywilnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany wprowadzone obszerną nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Omówiono również wprowadzone do kodeksu rozwiązania przewidujące informatyzację postępowania egzekucyjnego i klauzulowego. .. Publikacja jest autorskim omówieniem problematyki związanej z egzekucją i zabezpieczeniem roszczeń. Książka została wzbogacona o teoretyczne wprowadzenie do poszczególnych zagadnień, zawiera także podstawową literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego związane z omawianymi kwestiami. .. Autorami komentarza są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych i naukowcy zajmujący się na co dzień praktycznymi aspektami egzekucji sądowej. .. Publikacja jest adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz aplikantów tych zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 15
CZĘŚĆ DRUGA POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE 17
Tytuł I Przepisy ogólne 19
Tytuł II Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych 74
Tytuł III Inne wypadki zabezpieczenia 105
CZĘŚĆ TRZECIA POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 115
Tytuł I Przepisy ogólne 117
Dział I Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności 117
Dział II Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności 183
Dział IIa Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego 292
Dział IIb Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty 305
Dział IIc Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 311
Dział III Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne 316
Dział IV Zawieszenie i umorzenie postępowania 379
Dział V Ograniczenia egzekucji 404
Dział VI Powództwa przeciwegzekucyjne 415
Tytuł II Egzekucja świadczeń pieniężnych 434
Dział I Egzekucja z ruchomości 434
Rozdział 1 Zajęcie 437
Rozdział 2 Sprzedaż 465
Dział II Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 489
Dział III Egzekucja z rachunków bankowych 510
Dział IV Egzekucja z innych wierzytelności 544
Dział IVa Egzekucja z innych praw majątkowych 562
Dział V Wyjawienie majątku 586
Dział VI Egzekucja z nieruchomości 600
Rozdział 1 Przepisy wstępne 602
Rozdział 2 Zajęcie 606
Rozdział 3 Opis i oszacowanie 628
Rozdział 4 Obwieszczenie o licytacji 640
Rozdział 5 Warunki licytacyjne 645
Rozdział 6 Licytacja 649
Rozdział 7 Przybicie 657
Rozdział 8 Przysądzenie własności 662
Rozdział 9 Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego 668
Dział VIa Uproszczona egzekucja z nieruchomości 671
Dział VII Egzekucja ze statków morskich 680
Dział VIII Podział sumy uzyskanej z egzekucji 692
Rozdział 1 Przepisy ogólne 699
Rozdział 2 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę 729
Rozdział 3 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych 734
Rozdział 4 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości 736
Tytuł III Przepisy szczególne o egzekucji 748
Dział I Egzekucja świadczeń niepieniężnych 748
Dział II Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców 782
Rozdział 1 Przepisy ogólne 793
Rozdział 2 Egzekucja przez zarząd przymusowy 796
Rozdział 3 Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 807
Dział III Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej 814
Dział IV (skreślony) 819
Dział V Egzekucja świadczeń alimentacyjnych 819
Dział VI (skreślony) 835
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »