Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3. Postępowanie rozpoznawcze - Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3. Postępowanie rozpoznawcze

Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński

186,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-526-7
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1000
Rozmiar pliku: 6,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1000
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
186,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
 • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu - postępowania rozpoznawczego,
 • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
 • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
 • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
 • W tomie III omówiono zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia orzeczeń oraz postępowania odrębne. Uwzględniono zmiany wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r., a w szczególności zmiany przepisów postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pełnomocnictwa procesowego, a także elektronicznego postępowania upominawczego. Na nowo, bardzo szeroko opracowano komentarz do postępowania upominawczego.

  Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 7
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) 15
  CZĘŚĆ PIERWSZA Postępowanie rozpoznawcze
  KSIĘGA PIERWSZA. PROCES 19
  TYTUŁ VI. Postępowanie 19 DZIAŁ V. Środki odwoławcze 19 Rozdział 1. Apelacja 24 Rozdział 11. (uchylony) 151 Rozdział 2. Zażalenie 152 DZIAŁ Va. Skarga kasacyjna 194 DZIAŁ Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego 313 DZIAŁ VI. Wznowienie postępowania 324 DZIAŁ VII. (uchylony) 457 DZIAŁ VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 457
  TYTUŁ VII. Postępowania odrębne 518 DZIAŁ I. Postępowanie w sprawach małżeńskich 518 Rozdział 1. Przepisy ogólne 521 Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację 536 Rozdział 3. Inne sprawy 556 DZIAŁ II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 562 DZIAŁ III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych v 574 Rozdział 1. Przepisy ogólne 578 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 652 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 660 DZIAŁ IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania 686 DZIAŁ IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów 698 Rozdział 1. (uchylony) 698 Rozdział 2. (uchylony) 698 DZIAŁ IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 733 DZIAŁ IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki 755 DZIAŁ IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty 764 DZIAŁ IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego 770 DZIAŁ V. Postępowanie nakazowe i upominawcze 774 Rozdział 1. Przepisy ogólne 777 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe 777 Rozdział 3. Postępowanie upominawcze 812 DZIAŁ VI. Postępowanie uproszczone 851 DZIAŁ VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych 884 Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe 886 Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 913 DZIAŁ VIII. Postępowania elektroniczne 940 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze 942
  Skorowidz przedmiotowy 983
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »