Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze - Maria Jędrzejewska

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze

Maria Jędrzejewska

186,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-896-1
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1376
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1376
Rozmiar pliku: 6,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
186,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
 • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego,
 • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
 • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
 • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
 • W tomie I uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września i 9 października 2016 r., a w szczególności związane z informatyzacją postępowania cywilnego dotyczące pism procesowych i doręczeń. Zmiany obejmują również wzywanie na posiedzenia sądowe stron, świadków i biegłych, sporządzanie tzw. protokołu elektronicznego oraz utrwalanie przebiegu posiedzeń przez strony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Szeroko omówiono także pojęcie sprawy gospodarczej oraz właściwość sądu gospodarczego.

  Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 7
  Słowo wstępne 17
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) 19
  TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne 21
  CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE
  KSIĘGA PIERWSZA. PROCES 245
  TYTUŁ I. Sąd 245 DZIAŁ I. Właściwość sądu 248 Przepis wstępny 248 Rozdział 1. Właściwość rzeczowa 255 Oddział 1. Podstawy właściwości 255 Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu 284 Rozdział 2. Właściwość miejscowa 302 Oddział 1. Właściwość ogólna 302 Oddział 2. Właściwość przemienna 307 Oddział 3. Właściwość wyłączna 319 Oddział 4. Przepisy szczególne 328 DZIAŁ II. Skład sądu 340 DZIAŁ III. Wyłączenie sędziego 349
  TYTUŁ II. Prokurator 370
  TYTUŁ III. Organizacje pozarządowe 382
  TYTUŁ IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy 402
  TYTUŁ IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów 405
  TYTUŁ IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów 410
  TYTUŁ IV. Strony 414 DZIAŁ I. Zdolność sądowa i procesowa 414 DZIAŁ II. Współuczestnictwo w sporze 473 DZIAŁ III. Interwencja główna i uboczna 491 DZIAŁ IV. Przypozwanie 511 DZIAŁ V. Pełnomocnicy procesowi 513
  TYTUŁ V. Koszty procesu 596 DZIAŁ I. Zwrot kosztów procesu 596 DZIAŁ II. Pomoc prawna z urzędu 653
  TYTUŁ VI. Postępowanie 687 DZIAŁ I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych 687 Rozdział 1. Pisma procesowe 687 Rozdział 2. Doręczenia 730 Rozdział 3. Posiedzenia sądowe 852 Rozdział 4. Terminy 898 Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu 908 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania 925
  Skorowidz przedmiotowy 1031
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »