Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Świadek koronny - Opracowanie zbiorowe

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Świadek koronny

Opracowanie zbiorowe

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-440-9
Data wydania 30 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1285
Rozmiar pliku: 6,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

KODEKS KARNY

23 września 2023 r. – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834)

→ dotyczy: art. 112a.

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 10 § 2, § 2a, § 3, art. 32 pkt 4, art. 33 § 1a, § 2a, art. 34 § 1aa, art. 37, art. 37a, art. 38 § 2 i 3, art. 39 pkt 8 i pkt 9, art. 40 § 2 pkt 2, art. 41 § 1a, art. 41a § 1a, art. 42 § 2 i 3, art. 43a § 3, 4, art. 43ba, art. 43bb, art. 44b, art. 53 § 1, § 2a–2e, art. 57, art. 57b, art. 60 § 3, § 6, § 7, § 7a, § 8, art. 64 § 1 i 2, art. 64a, art. 73 § 2, art. 75 § 4, art. 75a, art. 76 § 1 i § 1b, art. 77 § 2, § 3 i 4, art. 78, art. 79, art. 80 § 2, § 2a, § 3, art. 81, art. 85a, art. 86 § 1, § 1a, § 2b, art. 88, art. 93c pkt 3, art. 93d § 5, art. 93g § 2 i 3, art. 101 § 1 pkt 1, § 3, § 3a, § 4, art. 102 § 1 i § 2, art. 105, art. 107 § 1 i § 3, art. 115 § 2 i § 9a, art. 117 § 1, art. 118 § 1 i § 2, art. 118a § 1, § 2, § 3, art. 120, art. 122 § 1, art. 123 § 1 i § 2, art. 124 § 1, art. 125 § 2, art. 126c § 1, art. 127 § 1 i § 2, art. 128 § 1, art. 130 § 2 i § 4, art. 134, art. 140 § 2, art. 148 § 1, § 2, § 5, art. 148a, art. 154 § 2, art. 156 § 1 i § 3, art. 158 § 1, § 2, § 3, art. 161 § 1, § 2, § 3 i 4, art. 163 § 3, art. 165 § 3, art. 165a § 1, art. 166 § 1, § 2, § 3, art. 167 § 1, art. 173 § 3, art. 178 § 1, § 1a, § 3, art. 178a § 1, § 4, art. 185 § 3, art. 189 § 2a, § 3, art. 189a § 1, art. 190 § 1, art. 190a, art. 191 § 1 i 1a, § 3, art. 193 § 1, § 2, art. 197 § 1, § 3, § 4, § 5, art. 200 § 1, § 6, art. 200a § 1, art. 202 § 3, art. 203, art. 207 § 3, art. 210 § 2, art. 223 § 2, art. 224a § 2, art. 228 § 5, § 5a, § 6, art. 229 § 4, § 4a, § 5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 234, art. 235, art. 239 § 1, art. 240 § 1, art. 241 § 3, art. 244c, art. 252 § 1 i § 2, art. 256 § 1 i § 1a, § 2, art. 258 § 1, § 2, § 3, § 4, art. 264 § 4, art. 270 § 1, art. 270a § 2, art. 271a § 2, art. 277a § 1, art. 278 § 1a, § 3, § 3a, § 5, art. 278a, art. 280 § 1 i § 2, art. 282, art. 283, art. 294 § 1, § 3 i 4, art. 296 § 4a, art. 305, art. 306b, art. 306c, art. 307 § 1, art. 309, art. 310 § 1, art. 324 § 1, art. 327, art. 328, art. 352 § 3.

1 października 2023 r. – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834)

→ dotyczy: art. 40 § 3, art. 130, art. 131.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 44b, art. 178 § 3, art. 178a § 5.

1 lipca 2024 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)

→ dotyczy: art. 115 § 13 pkt 10.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 8.

USTAWA Z 20 LUTEGO 2015 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciąg

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 16, art. 17.

USTAWA Z 7 LIPCA 2022 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciąg

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 22–31.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 52a, art. 55 § 5, art. 60 § 1, 5, art. 133 § 2a, 2b, 2c, art. 177 § 1a, 1c, 1d, art. 249 § 3a, art. 287 § 5, art. 313 § 1, 1a, art. 330 § 4, art. 339 § 3b, 5, art. 368a, art. 390 § 4, 5.

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 12 § 4, art. 25 § 1 pkt 2, art. 29 § 2, art. 37, art. 49a, art. 55 § 1, 2, 2b, art. 114, art. 213 § 1 i 2, art. 258a, art. 266 § 1a i 3, art. 306 § 1a pkt 3, art. 325b § 1 pkt 3, art. 330 § 2, 2a, art. 332 § 1 pkt 3, art. 338 § 6, art. 387 § 2, art. 413 § 3, art. 418 § 2, § 4, art. 426 § 2, art. 457 § 2, art. 618f § 1.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

→ dotyczy: art. 52a, art. 147 § 2a, art. 171 § 8, 9, art. 185d, art. 185e, art. 185f, art. 300 § 3a, 3b, 4.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

→ dotyczy: odnośnik nr 1 do ustawy, art. 76, art. 76a, art. 214 § 2 pkt 1a, art. 299b, art. 300 § 1, art. 360 § 1 pkt 2, art. 607l § 3a–3c, 4, art. 618 § 1 pkt 12a, art. 618ia.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

→ dotyczy: art. 21 § 1 pkt 4, art. 51 § 2a.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 291 § 2 pkt 2, art. 295 § 1a.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 34 § 3, 4–6, art. 133a, art. 294 § 1, art. 402 § 2a, art. 404 § 2a, art. 404b, art. 404c, art. 439 § 1 pkt 2, art. 448 § 1a.

1 października 2028 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

→ dotyczy: art. 100b.

1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

→ dotyczy: art. 55 § 1 zd. 1, art. 100a, art. 116, art. 119 § 1 pkt 2, art. 120 § 1, 1a, art. 124, art. 128 § 1, 1a, 1b, art. 130 zd. 2, art. 131 § 1, 1a, art. 131a, art. 132 § 1, 1a, art. 133 § 1, art. 138, art. 139 § 1 zd. 2, art. 140, art. 141, art. 148a § 1, 3, 4, art. 157 § 1, 2, art. 213 § 2, art. 299a § 2, art. 300a, art. 302a, art. 332 § 1 pkt 1a, art. 333 § 3 zd. 2, art. 334 § 2 pkt 2, art. 338 § 1, 1b, 3 zd. 1, art. 338b § 1 zd. 1, art. 505 § 1 zd. 1 i 2, § 2 zd. 1, art. 517d § 1a zd. 1, art. 517e § 1 zd. 1, § 1a zd. 2, art. 589s § 3 zd. 3, art. 611tj § 5.

USTAWA Z 7 LIPCA 2023 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA  CYWILNEGO, USTAWY – PRAWO O USTROJU SĄDÓW  POWSZECHNYCH, USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA  KARNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciąg

28 września 2023 r., 1 października 2023 r., 14 grudnia 2023 r., 1 stycznia 2024 r., 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania  cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów  powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania  karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 3, 10, 35, 36, 39, 40.

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 43la § 1 pkt 1, § 6, art. 43lla § 1 pkt 1, art. 85 § 2, art. 88 § 3 pkt 2, art. 110 § 2b pkt 2, art. 139 § 6, art. 151 § 2, art. 159 § 1, art. 161 § 3 i 4, art. 169b § 3 pkt 1, art. 178a.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

→ dotyczy: art. 212 § 1.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

→ dotyczy: art. 11 § 1b, 2, art. 43lh § 5, art. 168a § 2, 2a, 2b.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 11 § 1, art. 11a–11c, art. 12a § 1, 2, art. 44 § 1, art. 49 § 2a, art. 51 § 1, 1a, art. 187 § 1, 1b, art. 195a § 2, art. 206 § 1a, 1b, 3, 3a.

1 stycznia 2026 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 43a § 2 pkt 1, art. 43c, art. 43e § 4, art. 43i § 4, art. 43k § 1, art. 43ka, art. 153a, art. 153b, art. 156 § 2a i § 2b, art. 173 § 3.

KODEKS KARNY SKARBOWY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 20 § 2, art. 39 § 2.

KODEKS WYKROCZEŃ

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 65a, art. 107, art. 107a § 1, art. 116 § 1, 1a, 2, art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2, art. 124 § 1.

3 października 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 2119)

18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

→ dotyczy: art. 138b.

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

→ dotyczy: art. 38 § 1 i 2.

7 października 2023 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)

→ dotyczy: art. 96 § 1ae.

WSPIERANIE I RESOCJALIZACJA NIELETNICH

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 5, art. 25, art. 38 ust. 2 pkt 4, art. 46 ust. 2, art. 65 ust. 2, art. 67 ust. 1, 3, art. 87 pkt 3, art. 235 ust. 5, art. 237 ust. 5, art. 240 ust. 3, art. 248 ust. 1 pkt 2, art. 250 ust. 2, art. 355.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

→ dotyczy: art. 28 § 5.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 7 pkt 8.

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY POPEŁNIONE POD GROŹBĄ KARY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a.

USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7.

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

6 października 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. poz. 2151)

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

20 września 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. poz. 1939)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 59 ust. 2.

Spis treści

KODEKS KARNY ......................................................................................................................................  1–176

Przepisy wprowadzające Kodeks karny

Wybrane ustawy zmieniające Kodeks karny (wyciągi)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ................................................................................................  1–340

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

Wybrane ustawy zmieniające Kodeks postępowania karnego (wyciągi)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY ........................................................................................................  1–190

Wybrane ustawy zmieniające Kodeks karny wykonawczy (wyciągi)

KODEKS KARNY SKARBOWY ..............................................................................................................  1–104

Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy

Wybrane ustawy zmieniające Kodeks karny skarbowy (wyciągi)

KODEKS WYKROCZEŃ ..........................................................................................................................  1–66

Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń

Wybrane ustawy zmieniające Kodeks wykroczeń (wyciągi)

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA .....................................................  1–70

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wybrane ustawy zmieniające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (wyciągi)

USTAWA O WSPIERANIU I RESOCJALIZACJI NIELETNICH .........................................................  1–154

ŚWIADEK KORONNY ..............................................................................................................................  5–16

OCHRONA I POMOC DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA ......................................................  17–26

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary .......................  5–20

Opłaty w sprawach karnych  ....................................................................................................................  21–26

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi  ..........................................................  27–76

Przeciwdziałanie narkomanii .................................................................................................................  77–144

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »