Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2) - Małgorzata Dąbrowska-Kardas

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2)

Małgorzata Dąbrowska-Kardas

332,07 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-948-7
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 2026
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 2026
Rozmiar pliku: 16,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
332,07 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do:
zasad odpowiedzialności za przestępstwo;
form popełnienia przestępstwa;
wyłączenia odpowiedzialności karnej;
zasad wymiaru kary i środków karnych;
środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;
zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych;
środków zabezpieczających;
odpowiedzialności za przestępstwo popełnione za granicą.
W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. przez:
- ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., dotyczące kary mieszanej i uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia przy dobrowolnym poddaniu się karze oraz
- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i dokonała reformy prawa karnego, modyfikując m.in. zasady wymierzania kar w celu zwiększenia roli kar nieizolacyjnych, a także wprowadzając nowe uregulowania w zakresie środków zabezpieczających.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom.

Spis treści

CZĘŚĆ I
Wykaz skrótów 7
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) 13
CZĘŚĆ OGÓLNA 15
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej 17 Art. 1 30 Art. 2 86 Art. 3 100 Art. 4 105 Art. 5 128 Art. 6 131 Art. 7 137 Art. 8 141 Art. 9 146 Art. 10 170 Art. 11 187 Art. 12 205
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa 268 Art. 13 277 Art. 14 298 Art. 15 302 Art. 16 313 Art. 17 355 Art. 18 362 Art. 19 473 Art. 20 479 Art. 21 489 Art. 22 502 Art. 23 517 Art. 24 524
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej 529 Art. 25 540 Art. 26 573 Art. 27 591 Art. 28 607 Art. 29 619 Art. 30 624 Art. 31 630
Rozdział IV. Kary 651 Art. 32 657 Art. 33 686 Art. 34 717 Art. 35 726 Art. 36 (uchylony) 728 Art. 37 728 Art. 37a 736 Art. 37b 745 Art. 38 752
Rozdział V. Środki karne 768 Art. 39 771 Art. 40 779 Art. 41 787 Art. 41a 797 Art. 41b 802 Art. 41c 808 Art. 42 810 Art. 43 821 Art. 43a 824 Art. 43b 827 Art. 43c 829
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne 831 Art. 44 834 Art. 45 864 Art. 45a 886 Art. 46 890 Art. 47 913 Art. 47a (uchylony) 918 Art. 48 918 Art. 49 (uchylony) 918 Art. 49a (uchylony) 918 Art. 50 (uchylony) 918 Art. 51 (uchylony) 918 Art. 52 (uchylony) 918
Skorowidz 919

CZĘŚĆ II
Wykaz skrótów 9
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) 15
CZĘŚĆ OGÓLNA 17
(...)
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych 19 Art. 53 30 Art. 54 84 Art. 55 92 Art. 56 93 Art. 57 96 Art. 57a 100 Art. 58 106 Art. 59 108 Art. 59a (uchylony) 112 Art. 60 124 Art. 60a (uchylony) 178 Art. 61 210 Art. 62 215 Art. 63 217
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa 226 Art. 64 230 Art. 65 256
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie 269 Art. 66 272 Art. 67 283 Art. 68 298 Art. 69 302 Art. 70 312 Art. 71 314 Art. 72 318 Art. 73 327 Art. 74 330 Art. 75 334 Art. 75a 344 Art. 76 351 Art. 77 354 Art. 78 373 Art. 79 377 Art. 80 380 Art. 81 381 Art. 82 383 Art. 83 385 Art. 84 386 Art. 84a (uchylony) 389
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych 390 Art. 85 442 Art. 85a 496 Art. 86 527 Art. 87 582 Art. 88 603 Art. 89 607 Art. 89a 662 Art. 90 677 Art. 91 686 Art. 92-92a (uchylone) 739
Rozdział X. Środki zabezpieczające 740 Art. 93 (uchylony) 743 Art. 93a 743 Art. 93b 746 Art. 93c 759 Art. 93d 770 Art. 93e 783 Art. 93f 785 Art. 93g 793 Art. 94-98 (uchylone) 798 Art. 99 798 Art. 100 (uchylony) 801
Rozdział XI. Przedawnienie 802 Art. 101 807 Art. 102 829 Art. 103 838 Art. 104 849 Art. 105 856
Rozdział XII. Zatarcie skazania 862 Art. 106 862 Art. 106a 867 Art. 107 869 Art. 107a (uchylony) 874 Art. 108 874
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą 877 Art. 109 885 Art. 110 888 Art. 111 892 Art. 112 896 Art. 113 901 Art. 114 906 Art. 114a 928
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych 937 Art. 115 § 1 943 Art. 115 § 2 946 Art. 115 § 3 959 Art. 115 § 4 968 Art. 115 § 5 974 Art. 115 § 6 978 Art. 115 § 7 982 Art. 115 § 8 (uchylony) 984 Art. 115 § 9 985 Art. 115 § 10 991 Art. 115 § 11 994 Art. 115 § 12 1003 Art. 115 § 13 1008 Art. 115 § 14 1020 Art. 115 § 15 1026 Art. 115 § 16 1027 Art. 115 § 17 1029 Art. 115 § 18 1033 Art. 115 § 19 1038 Art. 115 § 20 1054 Art. 115 § 21 1059 Art. 115 § 22 1065 Art. 115 § 23 1073
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych 1076 Art. 116 1077
Skorowidz 1087
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »