Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) - Opracowanie zbiorowe

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I)

Opracowanie zbiorowe

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-441-6
Data wydania 29 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1447
Rozmiar pliku: 8,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

KODEKS CYWILNY

od 15 września 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

od 5 października 2023 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1933)

od 16 października 2023 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1890)

od 15 listopada 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

od 7 stycznia 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. poz. 1285)

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

od 15 września 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

od 22 września 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1667)

od 28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

od 1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

od 1 października 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

od 15 listopada 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

od 1 stycznia 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429 ze zm.)

od 15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

od 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

od 25 marca 2024 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556)

od 1 października 2024 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

od 26 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. poz. 1843)

od 15 listopada 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

od 29 grudnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. poz. 2809)

od 15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

 

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

od 28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

 

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO

od 15 sierpnia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA

od 25 września 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1984).

od 1 lipca 2024 r. – ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. poz. 1374)

 

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

od 15 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1705)

od 1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)

od 10 listopada 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)

 

KOMORNICY SĄDOWI

od 28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

 

KOSZTY KOMORNICZE

od 28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

Spis treści

Kodeks cywilny .................................................................................................   1–252

Przepisy wprowadzające kodeks cywilny

Wybrane ustawy zmieniające kodeks cywilny (wyciągi)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. O zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (dz.u. Poz. 1104) (wyciąg)

Kodeks postępowania cywilnego ...........................................................   1–498

Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego

Wybrane ustawy zmieniające kodeks postępowania cywilnego (wyciągi)

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. O zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dz.u. Poz. 1469 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. O dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (dz.u. Z 2020 r. Poz. 446 ze zm.)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ...................................................................   1–68

Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wybrane ustawy zmieniające kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciągi)

Prawo prywatne międzynarodowe .........................................................   1–58

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (we) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (rzym i) (dz.urz. Ue 2008 l 177/6)

Rozporządzenie (we) nr 864/2007 parlamentu europejskiego i rady z dnia 11 lipca 2007 r. Dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (rzym ii) (dz.urz. Ue 2007 l 199/40)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych ..........................................   1–54

Prawo o aktach stanu cywilnego ......................................................   1–72

Księgi wieczyste i hipoteka ......................................................................   1–38

Kodeks spółek handlowych ..................................................................   1–262

Komornicy sądowi. Koszty komornicze ..........................................   1–132

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »