Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce - Teresa Święćkowska

Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce

Teresa Święćkowska

18,00 zł15,30 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-3365-6
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 335
Rozmiar pliku: 7,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
18,00 zł15,30 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Książka Kochani krwiopijce! Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce jest pierwszą pracą całościowo przedstawiającą problematykę własności literackiej i praw autorów na ziemiach polskich w XIX w. Autorka traktuje temat wielowymiarowo, wychodząc daleko poza kwestie czysto prawne. Na podstawie szerokiego materiału źródłowego rekonstruuje poglądy i stanowiska wydawców, autorów, prawników i analizuje je w kontekście praktyk literackich i wydawniczych oraz procesów komercjalizacji literatury. Uwzględnia m.in. powszechne w tym okresie zjawisko publikacji w odcinkach prasowych. Stanowiska polskich autorów i wydawców okazują się szczególnie interesujące w odniesieniu do umiędzynarodowienia prawa autorskiego. Teoretycznie przyjęcie konwencji berneńskiej powinno być korzystne dla wydawców działających na podzielonym polskim rynku, na którym obowiązywały trzy różne ustawy. Wydawcy polscy zachowywali jednak dystans albo byli wprost przeciwni konwencji międzynarodowej, zwłaszcza zaś postulowanej przez nią ochronie tłumaczeń. Więcej korzyści wiązali z wolnością tłumaczeń utworów zagranicznych niż z ochroną przed przedrukami, o którą sami potrafili dość dobrze zadbać, tworząc wewnętrzne prawa zwyczajowe, funkcjonujące ponad kordonami. Książka ukazuje sprzeczności koncepcji uniwersalnego prawa autorskiego oraz konflikty interesów w polu wydawniczym i literackim. Dekonstruuje też ideał autora romantycznego. Pokazuje, że produkcja literacka ufundowana jest na pragnieniu rozciągającym się pomiędzy dwoma dążeniami, do oryginalności twórczej i ekonomicznego sukcesu. Wymiary te nigdy się nie schodzą, ale sprzeczne w sobie marzenie o jednoczesnym ich osiągnięciu nakręca wydawniczy biznes, zabezpieczany prawem autorskim.

Spis treści

Wstęp
Autor i prawo autorskie
Autor romantyczny
Śmierć i reinkarnacja autora
O strukturze i metodzie książki
Część I Od przywilejów do ustaw. Europejskie spory o własność literacką i prawo autorskie w XVIII i XIX w.
Jak funkcjonowały i komu służyły przywileje wydawnicze?
Na początku była domena publiczna...
Pierwsze monopole wydawnicze
Regulacje stowarzyszeń rzemieślniczych
Skąd się wzięło copyright? Model angielskiego monopolu wydawniczego w okresie przywilejów
Lokalność regulacji w Cesarstwie Niemieckim
Wenecka reforma systemu przywilejów
Przywileje i cenzura
Przedruki w okresie przywilejów
Pozycja autora w czasach przywilejów drukarskich
Upadek systemu przywilejów
Przywileje wydawnicze w Polsce
Własność wydawcy czy prawo autora?
Brytyjskie spory o copyright
Upadek angielskiego systemu cenzury i regulacji opartych na przywilejach
Statut Anny. Prawo autorów czy wydawców?
Obrońcy status quo i aktorzy zmiany
Zwycięstwo prawa stanowionego. Donaldson versus Becket (1774)
Spory o własność literacką i prawo autorskie w angielskiej debacie publicznej w XVIII w.
Locke’a koncepcja pracy jako źródła własności
Własność literacka w XVIII-wiecznych pamfletach brytyjskich
W pułapce dyskursu własności
Droit d’auteur i Verlagsrecht. Francuska i niemiecka droga do prawa autorskiego
„Własność literacka” we francuskim systemie przywilejów wydawniczych
Denis Diderot i kwestia własności literackiej
Stanowisko Condorceta w sprawie własności literackiej
Francuscy wydawcy prowincjonalni wobec własności literackiej
Upadek francuskiego systemu przywilejów drukarskich
Spory o pierwszą ustawę prawa autorskiego w rewolucyjnej Francji
Kryzys niemieckiego handlu barterowego i era przedruków
Za i przeciw przedrukom w świetle XVIII-wiecznej publicystyki niemieckiej
Pruskie prawo wydawnicze
Rozwój ustawodawstwa krajowego i negocjowanie prawa
międzynarodowego w XIX w.
Uniwersalne prawo autorskie w sporach francuskich
wydawców w XIX w.
Podobieństwa i różnice w ustawach krajowych w okresie negocjowania prawa międzynarodowego
Lokalność prawa i nieautoryzowane przedruki w XIX w.
W kierunku prawa międzynarodowego. Proces negocjowania
konwencji berneńskiej
Część II Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich
W granicach i ponad kordonami. Prawo autorskie na ziemiach polskich
Rosyjska ustawa o cenzurze i jej obowiązywanie w Królestwie Polskim
Pruskie i niemieckie prawo autorskie
Własność literacka i prawo autorskie w Austrii
Przestrzeganie prawa autorskiego na ziemiach polskich w XIX w.
„Gazeta Polska” przeciw „Kłosom”. Własność literacka i prawo autorskie w sądach warszawskich
Dozwolony i zabroniony użytek. Gubrynowicz przeciw Bartoszewskiemu
W sądzie honorowym konflikt autorów z wydawcami
Samoregulacja wydawnicza na ziemiach polskich
Własność literacka, prawo autorskie i plagiat. Polskie dyskusje XIX-wieczne
Kwestia własności literackiej i prawa autorskiego po polsku
Polskie opinie na temat okresu ochrony prawa autorskiego
Utwory zależne niezależne, czyli kwestia tłumaczeń
z języków obcych
Konwencja berneńska w polskich dyskusjach
Plagiat po polsku
Konteksty produkcji symbolicznej. Polskie pole literackie w XIX w.
Pole produkcji literackiej w ujęciu Pierre’a Bourdieu
Historyczne konteksty polskiego pola literackiego. Sytuacja książki i pisarzy w okresie przedkomercyjnym
Kształtowanie się polskiego pola literackiego
w drugiej połowie XIX w.
Kto ma prawo oceniać autora. Recenzja przed sądem
Rynek, medium, autonomia. O trajektoriach relacji autorsko-wydawniczych
Wpływ publikacji w prasie na pozycję zawodową pisarzy
Wynagrodzenia i umowy
Rynek i autonomia
Ekonomia sławy
Józef Ignacy Kraszewski. Autor i rynek
Pisarz romantyczny w nieromantycznych czasach
Autor i wydawcy
Kraszewski jako marka i autorytet literacki
Poglądy Kraszewskiego na własność literacką
Eliza Orzeszkowa. Autorka i prawa autorskie
Rynkowa i literacka wartość dzieła. O perypetiach wydawniczych Orzeszkowej
Prawa autorskie i polityka
Autorka i redaktorzy
Względna autonomia
Na zakończenie
Źródła
Źródła pierwotne
Opracowania
Indeks nazwisk
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »