Klient w sieci organizacyjnej - Stanisław Skowron

Klient w sieci organizacyjnej

Stanisław Skowron

27,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-150-8
Data wydania kwiecień 2013
Język: Polski
Liczba stron: 177
Rozmiar pliku: 5,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
27,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka Klient w sieci organizacyjnej podejmuje problem sieci organizacyjnych z perspektywy klienta. Odpowiada na pytania: na czym polegają procesy zachodzące w sieci międzyorganizacyjnej? czy sieć organizacji stwarza dla klienta dodatkową wartość w stosunku do jego relacji z pojedynczą organizacją (tzw. synergia sieci)? czy klient, wykorzystując technologie informacyjne, ma możliwości integrowania się w formie własnej sieci (wspólnoty o charakterze sieciowym)? jakie mogą zachodzić relacje między obiema sieciami, tj. siecią organizacyjną i siecią klienta? jakie strategie może formułować sieć organizacyjna z punktu widzenia obsługi klienta sieciowego? Autor formułuje śmiałą hipotezę, iż miejsce i rola klienta w sieci (jako celu i zasobu sieci oraz kryterium decyzji menedżerskich) jest pochodną oddziaływania dwu sieci: sieci organizacyjnej i sieci klienta. Kryterium interferencji obu sieci, wraz z kryterium dominującego typu użyteczności, jakiej klientowi dostarcza sieć, rozstrzygają z kolei o wyborze strategii sieci organizacyjnej ukierunkowanej na klienta. Hipoteza o wzajemnym oddziaływaniu sieci organizacyjnej i sieci klienta, gdzie obaj aktorzy gry rynkowej sięgają po potężny oręż w postaci coraz doskonalszych instrumentów technologii informacyjnej, wydaje się odpowiadać wyzwaniom dzisiejszej gospodarki i społeczeństwa. Biznes sieciowy, z jednej strony, i wspólnoty sieciowe klientów z drugiej, stanowią dwie przenikające się kultury, wyznaczają przestrzeń dla konfrontacji i zrozumienia. Szczególnie dostrzegać to muszą menedżerowie biznesu sieciowego, przyjmując realne założenie, że klient „uczy się” szybko, a klient sieciowy jeszcze szybciej.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Istota i typy sieci organizacyjnej
1.1. Pojęcie i istota sieci organizacyjnej
1.2. Społeczny i strategiczny wymiar sieci
1.3. Sieciowość a cele zakładania i rozwoju przedsiębiorstwa
1.4. Właściwości i parametry sieci organizacyjnej
1.4.1. Cechy sieci
1.4.2. Wymiary i zmienne sieci
1.5. Typy sieci organizacyjnych
1.6. Klaster jako szczególny rodzaj sieci
Rozdział 2. Klient na rynku i w sieci organizacyjnej
2.1. Zachowania rynkowe klienta – istota, modele i racjonalność zachowań
2.2. Klient w obliczu pojedynczej organizacji
2.3. Sieciowa „deformacja” klienta
Rozdział 3. Procesy i problemy zarządzania w sieci z perspektywy klienta
3.1. Procesy zachodzące w sieci
3.2. Sieć – quasi-pole konkurencyjne
3.3. Problemy stabilności i rozwoju sieci
3.3.1. Przyczyny i formy niestabilności sieci
3.3.2. Warunki utrzymania stabilności sieci
Rozdział 4. Sieć organizacyjna jako przestrzeń generowania wartości
4.1. Pytania o wartość
4.2. Przyrost wartości dla firmy sieciowej
4.3. Przyrost wartości dla klienta sieciowego
4.4. Zdolność sieci do tworzenia wartości dla klienta
Rozdział 5. Klient i organizacja: dualizm sieciowy
5.1. Klient i przedsiębiorstwo w procesie usieciowienia
5.2. Determinanty sieciowe zachowań klienta
5.3. Klient sieci w fazie międzyzakupowej
Rozdział 6. Wiedza i innowacje w sieci z udziałem klienta
6.1. Sieciowe uczenie się
6.2. Klient sieciowy w generowaniu i przepływie wiedzy
6.3. Przyrost wiedzy jako efekt interferencji dwóch sieci: organizacji i klientów
Rozdział 7. Strategie sieci organizacyjnych ukierunkowane na klienta
7.1. Założenia stanu równowagi
7.2. Użyteczność i ortogonalność sieci jako wymiary strategii
7.3. Typy strategii sieci
Rozdział 8. Satysfakcja i lojalność klienta sieciowego
8.1. Satysfakcja klienta jako funkcja jakości i wartości
8.2. Lojalność klienta i jej rodzaje
8.3. Modele lojalności i satysfakcji klienta
8.4. Model satysfakcji i lojalności klienta sieci
Rozdział 9. Studia przypadków sieci
9.1. Klaster Dolina Ekologicznej Żywności
9.1.1. Powstanie sieci
9.1.2. Podstawowe wartości, procesy i struktura klastra
9.1.3. Rozwój klastra dyktowany korzyściami przewagi lokalizacyjnej
9.1.4. Komunikacja marketingowa klastra
9.2. Sieć medyczna Grupy LUXMED
9.2.1. Sieć medyczna a mechanizm integracji w służbie zdrowia
9.2.2. Efekty sieciowe w sieciach medycznych
9.2.3. Znaczenie standardu w sieciach medycznych
9.2.4. Efekt skali i zakresu w zintegrowanych sieciach medycznych
9.2.5. Grupa LUXMED
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »