Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany - Konrad Czernichowski

Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany

Konrad Czernichowski

36,88 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-195-5
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 202
Rozmiar pliku: 9,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
36,88 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jest to pierwsza pozycja w polskim piśmiennictwie ekonomicznym tak dogłębnie i kompleksowo, i na tak wysokim poziomie naukowym prezentująca związki teorii z praktyką w zakresie wpływu zasobów surowcowych na rozwój poszczególnych gospodarek. Niewątpliwie nowością i oryginalnym wkładem Autorów w rozwój badań jest także dynamiczne ujęcie wpływu zasobów surowcowych w gospodarce na jej rozwój. 

Należy dodać, że książka ma nie tylko wysokie wartości naukowe i stanowi postęp w badaniach nad skomplikowanymi procesami rozwoju gospodarczego, ale prezentuje także cenne walory utylitarne - wnioski wynikające z badań mogą i powinny być brane pod uwagę przez kreatorów polityki gospodarczej i ich doradców. 

Książka z pewnością będzie też użyteczna w dydaktyce, szczególnie na kierunkach międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, ekonomia. 

Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Spis treści

Lista skrótów użytych w pracy
Wstęp

Rozdział 1
Metodologia badań i zagadnienia teoretyczne
1.1. Metodologia badań
1.1.1. Metody jakościowe-hermeneutyczne
1.1.2. Metody ilościowe
1.2. Pojęcie klątwy surowcowej
1.3. Surowce a reżim polityczny i kapitał społeczny
1.4. Związki pomiędzy surowcami naturalnymi a konfliktami zbrojnymi
1.5. Ekonomiczne mechanizmy klątwy surowcowej
1.6. Choroba holenderska
1.7. Długofalowy trend spadkowy terms of trade
1.8. Wahania cen
1.9. Inwestycje w kapitał ludzki

Rozdział 2
Otoczenie
2.1. Otoczenie geograficzno-fizyczne
2.1.1. Miedź
2.1.2. Diamenty
2.1.3. Podsumowanie
2.2. Uwarunkowania historyczne
2.2.1. Botswana
2.2.2. Zambia
2.2.3. Podsumowanie
2.3. Otoczenie społeczno-kulturowe
2.3.1. Ludność, grupy etniczne i języki
2.3.2. Mentalność
2.3.3. Malaria i HIV/AIDS
2.3.4. Religia
2.3.5. Podsumowanie
2.4. Międzynarodowe otoczenie polityczne
2.5. Międzynarodowe otoczenie gospodarcze
2.5.1. Rynek diamentów i rynek miedzi
2.5.2. Międzynarodowe instytucje finansowe
2.5.3. Sąsiedztwo z RPA
2.5.4. Podsumowanie
2.6. Transparentność

Rozdział 3
Relacje
3.1. Relacje rządu z inwestorami
3.1.1. Zambia
3.1.2. Botswana
3.2. Relacje rządu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
3.2.1. Zambia
3.2.2. Botswana
3.2.3. Podsumowanie
3.3. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w relacji do korporacji
3.3.1. Botswana
3.3.2. Zambia

Zakończenie

Bibliografia
Dokumenty
Wywiady wykorzystane w książce
Pozycje zwarte
Artykuły z czasopism
Artykuły prasowe
Źródła internetowe

Załączniki
Załącznik 1. Formularz ankiety w Zambii
Metryczka
Załącznik 2. Formularz ankiety w Botswanie
Metryczka
Załącznik 3. Profil respondentów w Zambii i Botswanie
Załącznik 4. Kopalnie miedzi w Zambii i diamentów w Botswanie

Suplement

Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów i map

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »