Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Tom 15 - Ryszard Miler

Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Tom 15

Ryszard Miler

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-376-8
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 269
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej oraz budowanie konkurencyjności wymaga od współcze­snych podmiotów gospodarczych redukowania kosztów, zainwestowanego kapitału oraz doskonalenia poziomu obsługi klienta. Takie podejście jest nie­rozłącznie związane z wdrażaniem różnych koncepcji oraz stosowaniem szerokiej gamy metod i sposobów obsługi logistycznej. Stosowane rozwiąza­nia znajdują swoje miejsce zarówno w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, a także poza biznesem. Niemniej podstawowe cele, które logistyka stawia przed sobą w tych obszarach działalności są podobne.

Podstawowe funkcje logistyki, czyli funkcja obsługowa i integracyjna wymagają sprawnej organizacji i doskonale zaplanowanego działania oraz odpo­wiedniej kontroli wszystkich systemów logistycznych.

Jednym z zamierzeń autorów niniejszej publikacji było kompleksowe i przekrojowe ujęcie znaczenia wsparcia logistycznego, poczynając od zagadnień na szczeblu strategicznym, poprzez stosowane rozwiązania w zakresie różnych koncepcji tego wsparcia, na technice i technologii kończąc.

Należy pamiętać, iż na współczesną logistykę należy patrzeć przez pryzmat jej funkcjonowania wspólnie z takimi rodzajami działalności biznesowej, jak marketing, sprzedaż czy produkcja. Od dobrego logistyka oczekuje się więc dużej wiedzy interdyscyplinarnej.

Spis treści

Wprowadzenie 9


Część I
Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce


1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13
1.1. Intelligent management solutions for transport 13

1.2. Funding for studies 14
1.3. Thinking the unthinkable 14

2. Security and Safety Aspects of the Maritime Logistics Chain of Supply - Ryszard K. Miler 17
2.1. Introduction to the maritime logistics chain of supply 17
2.2. The real threat to the maritime logistics chains of supply 18
2.3. Security measures 20
2.4. Safety measures 21
2.5. Maritime security operations (MSO) as an international and inter-agency response to the maritime threat 24
Summary/Streszczenie 26
Bibliografia 28

3. Symetria systemów jako warunek sprawnego działania w logistyce - Andrzej Letkiewicz 29
3.1. Podejście systemowe w funkcjonowaniu 29

3.2. Systemy logistyczne 32
3.3. Symetria w funkcjonowaniu 34
Streszczenie/Summary 37
Bibliografia 39

4. Kompetencyjne uwarunkowania skuteczności działań logistycznych - Joanna Fryca, Beata Majecka 41
4.1. Skuteczność działań logistycznych 42
4.2. Kluczowe kompetencje organizacji i ich cechy 46
4.3. Kompetencje istotne dla sprawności działań logistycznych 50
Streszczenie/Summary 53
Bibliografia 54

5. Optymalizacja procesów logistycznych - od standaryzacji przez zwinność do organizacyjnego uczenia się - Wojciech Cieśliński, Andrzej Bujak, Anna Orzeł, Alicja Gębczyńska, Katarzyna Puszko-Machowczyk 57
5.1. Systemy wspomagające procesy logistyczne 60
5.2. Modele Agile - czyli wdrażanie elastycznych mechanizmów organizacji procesów logistycznych 61
5.3. Model organizacyjnego uczenia się 62
5.4. Optymalizacja procesów logistycznych w sektorze TSL 67
Streszczenie/Summary 72
Bibliografia 73

6. Detrminanty jakości współczesnych usług logistycznych - Dorota Książkiewicz 75
6.1. Jakość jako czynnik konkurencyjności 76
6.2. Jakość w strategiach przedsiębiorstw logistycznych 78
6.3. Wnioski z badania 80
Streszczenie/Summary 81
Bibliografia 82


Część II
Organizacyjne formy racjonalizacji działań logistycznych

7. Konfiguracja łańcuchów logistycznych w międzynarodowych militarnych i kryzysowych operacjach na morzu - Bohdan Pac, Dariusz Rębiś 87
7.1. Koncepcja zabezpieczenia logistycznego w operacjach międzynarodowych 88
7.2. Optymalizacja procesów zabezpieczenia logistycznego w ramach rozwiązań wielonarodowych 91
7.3. Koncepcja zabezpieczenia logistycznego prowadzenia operacji wielonarodowych na morzu 94
Streszczenie/Summary 101
Bibliografia 102

8. Rola operatorów transportu multimodalnego w kształtowaniu oferty usług logistycznych - Joanna Schomburg, Aleksandra Szuścicka 103
8.1. Koncepcja kompleksowej obsługi transportu 103
8.2. Istota działalności operatora transportu multimodalnego 105
8.3. Logistyczne uwarunkowania działalności operatorów transportu multimodalnego 108
8.4. Rola operatorów transportu multimodalnego w działalności centrów logistycznych 109
8.5. Rola operatorów transportu multimodalnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw 111
Streszczenie/Summary 113
Bibliografia 114

9. Efektywność lądowo-morskich łańcuchów transportowych - Tomasz Nowosielski 117
9.1. Charakterystyka lądowo-morskich łańcuchów transportowych 118
9.2. Warunki osiągnięcia efektywności lądowo-morskich łańcuchów transportowych 124
Streszczenie/Summary 127
Bibliografia 128

10. Szanse i zagrożenia outsourcingu wojskowych usług logistycznych w kontekście bezpieczeństwa państwa - Jarosław Teska 129
10.1. Potrzeba bezpieczeństwa 129
10.2. Środki zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa 133
10.3. Outsourcing w zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa 134
10.4. Outsourcing usług logistycznych w siłach zbrojnych 136
Streszczenie/Summary 142
Bibliografia 143

11. Siły zbrojne na rynku usług logistycznych w Polsce - Tomasz Jałowiec 145
11.1. Rynek usług logistycznych - ujęcie teoretyczne 145
11.2. Siły zbrojne jako podmiot rynku usług logistycznych 149
11.3. Perspektywy rozwoju systemu kontraktowania usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 152
Streszczenie/Summary 154
Bibliografia 155

12. Operatorzy logistyczni w kształtowaniu efektywności przedsiębiorstw - Jagienka Rześny-Cieplińska 157
12.1. Działalność operatorów logistycznych na rynku usług TSL 157
12.2. Outsourcing usług logistycznych w przedsiębiorstwach 159
12.3. Kryteria wyboru operatora logistycznego 161
12.4. Wpływ korzystania z usług operatora logistycznego na efektywność działania usługobiorcy 163
Streszczenie/Summary 167
Bibliografia 168


Część III
Techniki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych oraz ich zastosowania

13. Technologia bezprzewodowej identyfikacji radiowej w pocztowych systemach logistycznych - Marek Gogołkiewicz 171
13.1. Technologia RFID - ogólna charakterystyka 171
13.2. Electronic Product Code - EPC 172
13.3. Zalety i wady technologii RFID 173
13.4. Obszary zastosowania technologii RFID 175
13.5. Przykłady wdrożenia technologii RFID 177
13.6. RFID w systemach logistycznych operatorów pocztowych 178
13.7. Perspektywy wykorzystania technologii RFID 180
Streszczenie/Summary 184
Bibliografia 185

14. Analiza „make or buy" w decyzjach zaopatrzenia w biomasę małych producentów energii cieplnej. Studium przypadku przedsiębiorstwa PERIG - Adam Mytlewski 187
14.1. Proces zaopatrzenia w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw 188
14.2. Kluczowe czynniki decyzyjne w procesie zaopatrzenia materiałowego 189
14.3. Biomasa jako źródło zaopatrzenia producentów energii cieplnej 192
14.4. Zastosowanie analizy „make or buy" w procesach zaopatrzenia w biomasę małego producenta energii cieplnej PERIG Sp. z o.o. 194
Streszczenie/Summary 200
Bibliografia 201

15. Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego - Marek Gogołkiewicz, Konrad Michalski 203
15.1. Systemy logistyczne 203
15.2. System logistyczny operatora pocztowego 206
15.3. Podejście systemowe i procesowe do systemu logistyki pocztowej 208
15.4. Podejście procesowe 213
Streszczenie/Summary 217
Bibliografia 218

16. Systemy logistyczne w handlu międzynarodowym - Monika Wyrzykowska 219
16.1. Systemy logistyczne i ich kategorie 219
16.2. Rola systemów logistycznych w handlu międzynarodowym 226
Streszczenie/Summary 229
Bibliografia 230

17. Logistyka w działalności operacyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - Bartłomiej Buczek 233
17.1. Istota i cele logistyki w przedsiębiorstwach 234
17.2. Charakterystyka działalności operacyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (PKP SKM) 238
17.3. Identyfikacja procesów podstawowych w systemie logistycznym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 242
17.4. Logistyka działalności operacyjnej PKP SKM 248
Streszczenie/Summary 253
Bibliografia 254

18. Kształtowanie oferty podażowej na polskim rynku usług transportu lotniczego - Dariusz Tłoczyński 255
18.1. Kształtowanie podaży usług 255
18.2. Analiza podaży usług transportu lotniczego w Polsce w latach 2009-2010 258
Streszczenie/Summary 266
Bibliografia 268

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »