Kazirodztwo - Marek Mozgawa, Marek Mozgawa

Kazirodztwo

Marek Mozgawa, Marek Mozgawa

67,44 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-464-2
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 360
Rozmiar pliku: 4,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 360
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
67,44 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Problemy poruszone w publikacji dotyczą m.in. analizy dogmatycznej przestępstwa kazirodztwa oraz zagadnień prawnoporównawczych, kryminologicznych, psychologicznych i wiktymologicznych kazirodztwa. Przedstawiono w niej również wiele innych interesujących kwestii związanych z omawianą tematyką, takich jak:
 • bioetyka a kazirodztwo,
 • kazirodztwo w ujęciu genetycznym,
 • psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kazirodztwa,
 • kazirodztwo w świecie zwierząt.
 • Książka zawiera zbiór referatów prezentujących różne aspekty zjawiska kazirodztwa, wygłoszonych podczas VII Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 11
  Karol Dąbrowski Kazirodztwo w pomnikach europejskiego prawa karnego do XVIII wieku (Incest in the monuments of European criminal law until the 18th century) 15
  Grzegorz Smyk Kazirodztwo jako przedmiot regulacji nowożytnych kodyfikacji prawa karnego (Incest as the object of regulation of modern criminal law codifications) 32
  Patrycja Kozłowska-Kalisz Racjonalizacja penalizacji kazirodztwa (Justification for incest penalization) 47
  Katarzyna Nazar Analiza ustawowych znamion przestępstwa kazirodztwa (Analysis of the statutory features of the offence of incest) 62
  Wiesław Kozielewicz Ustawowe znamiona przestępstwa kazirodztwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego (Statutory features of the offence of incest in the Supreme Court jurisdiction) 81
  Aneta Michalska-Warias Kazirodztwo a pokrewieństwo prawne i biologiczne (Incest and the legal and biological relationship) 92
  Marek Kulik Przestępstwo kazirodztwa w wybranych państwach (The offence of incest in selected countries) 110
  Monika Płatek Kodeksowe ujęcie kazirodztwa - pozorny zakaz i pozorna ochrona (The statutory incest - sham prohibition and sham protection) 124
  Marek Mozgawa Przestępstwo kazirodztwa w świetle badań empirycznych (The offence of incest in the light of empirical research) 164
  Magdalena Budyn-Kulik Psychologiczne i wiktymologiczne aspekty kazirodztwa (Psychological and victimological aspects of incest) 196
  Ksenia Kakareko Kazirodztwo a zmiany społeczno-kulturowe rodziny (Incest and social and cultural changes of the family) 223
  Agnieszka Szczekala Przeszkody małżeńskie pokrewieństwa i przysposobienia oraz ustalenie stanu cywilnego a zakaz kazirodztwa (Consanguinity and adoption impediments to marriage, and the civil status and prohibition of incest) 240
  Jacek Sobczak Bioetyka a kazirodztwo. W kwestii dobra chronionego w odniesieniu do przestępstwa kazirodztwa (Bioethics and incest. About the protected value in case of the offence of incest) 255
  Marzanna Ciesielka Kazirodztwo w ujęciu genetycznym (Incest from the genetics point of view) 271
  Hanna Bis Wencel, Bożena Nowakowicz-Dębek, Agnieszka Rowicka, Łukasz Wlazło Kojarzenia krewniacze i ich konsekwencje w świecie zwierząt (Pairings of genetically closely related organisms and their consequences in the animal world) 281
  Jolanta Kociuba Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kazirodztwa (Psychological, social and cultural conditions of incest) 308
  Bibliografia 329
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »