Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - Irena Ożóg

Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Irena Ożóg

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-706-1
Data wydania grudzień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 577
Rozmiar pliku: 4,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji omówiono praktykę stosowania przepisów mających zapobiegać i karać za przestępstwa podatkowe.

Zawarto w niej:

  • ocenę kluczowych zmian wprowadzonych w ramach tzw. uszczelniania prawa podatkowego,
  • opis najczęściej występujących wyłudzeń w podatku VAT oraz podatkach dochodowych,
  • prawnokarne znaczenie nowych regulacji mających zapobiegać takim wyłudzeniom.

Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, gdzie powinna być postawiona granica między interesem fiskalnym państwa a interesem fiskalnym obywateli. Przybliżają zalety i wady nowelizacji ustaw podatkowych uszczelniających system podatkowy oraz poddają w ocenę zasadność ich wprowadzenia. Przedstawiają także praktykę urzędową i sądową, które ukształtowały się w związku z działaniami prawodawcy.

W opracowaniu uwzględniono m.in. zmiany dotyczące:

  • mechanizmu podzielonej płatności w VAT,
  • zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa fakturowe, a także inne przestępstwa gospodarcze,
  • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prezesów i członków zarządów, a także menadżerów wyższego i niższego szczebla.

Spis treści

Wykaz skrótów ...................................................... 9
Wprowadzenie ............................................... 19

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA VAT

Dagmara Dominik-Ogińska
Nadużycie prawa podatkowego na gruncie VAT ................................ 25

Dagmara Dominik-Ogińska
Pozorność i nieważność na gruncie VAT ............................... 97

Jacek Matarewicz, Irena Ożóg
Przestępstwa stawkowe .................................................................... 111

Jacek Matarewicz
Nadużycie koncepcji świadczeń złożonych .................................... 127

Jacek Matarewicz
STiR jako narzędzie uszczelniające system ...................................... 141

Wojciech Kotowski
Pusta faktura. Faktura niedokumentująca rzeczywistego zdarzenia gospodarczego .......................................... 151

Wojciech Kotowski
Standardy należytej staranności oraz dobra wiara podatnika VAT ................. 171

Wojciech Kotowski
Karuzele podatkowe ..................................................... 191

Irena Ożóg, Michał Majczyna
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jako narzędzie uszczelniające system ............................. 201

Michał Majczyna
Odwrotne obciążenie a oszustwa w VAT ........................................... 215

Michał Majczyna
Solidarna odpowiedzialność w VAT jako metoda walki z oszustwami podatkowymi ..................................... 239

Radosław Bulejak
Sankcje w VAT .............................................................................. 253

Bartłomiej Senderowski
Miejsce dostawy i miejsce świadczenia jako systemowe rozwiązanie wykorzystywane do nadużyć ....................... 269

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PODATKÓW DOCHODOWYCH

Beata Sobocha
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ..................................................... 279

Beata Sobocha
Prawidłowe potwierdzenie wykonania usługi niematerialnej ........................... 301

Beata Sobocha
Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł i nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu .................. 311

Radosław Bulejak
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ........................................... 333

Krystyna Szydłowska
Recharakteryzacja i stosowanie przepisów o cenach transferowych do kwestionowania prawidłowości rozliczeń w podatkach dochodowych ...... 345

Anna Karczewska
Podatek u źródła – czy ustawodawca zmierza we właściwym kierunku przerzucając ryzyka na polskiego płatnika? ............... 355

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PRAWA I POSTĘPOWANIA KARNEGO

Katarzyna Piątkowska-Zagiczek
Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a praktyka krajowa .................................................... 371

Katarzyna Piątkowska-Zagiczek
Należyta staranność i dobra wiara podatnika a strona podmiotowa przestępstwa skarbowego ............................. 385

Dagmara Dominik-Ogińska
„Owoce zatrutego drzewa” jako dowód w postępowaniu karnym oraz... podatkowym .................................... 399

Anna Hornowska
Przymusowy zarząd przedsiębiorstwem jako narzędzie walki z przestępczością podatkową ...................................... 509

Anna Hornowska
Konfiskata rozszerzona jako narzędzie walki z przestępczością podatkową ............................................... 517

Radosław Bulejak
Zaostrzenie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej – wybrane zagadnienia ...................................................... 529

Anna Karczewska
Likwidacja czynnego żalu karnoskarbowego .............................. 537
Bartłomiej Senderowski
Ograniczenie mocy ochronnej wynikającej z interpretacji indywidualnych ........................................................... 549

Bartłomiej Senderowski
Nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – projekt wyrzucony do kosza czy kierunek zmian? ............... 561
Autorzy.................................................................................... 571

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »