Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne - Stanisław Waltoś

Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne

Stanisław Waltoś

58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-3577-5
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 296
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prezentowana publikacja jest jedną z niewielu na rynku wydawniczym, które w tak kompleksowy i gruntowny sposób omawiają zagadnienia związane z karierą naukową w Polsce. Interdyscyplinarne podejście w opisie zjawisk związanych z awansem naukowym pozwoliło na uchwycenie wielu determinujących czynników zarówno o charakterze prawnym, jak i społecznym, ekonomicznym czy historycznym. Dodatkową zaletą opracowania jest umiejscowienie polskiej nauki w szerszym, międzynarodowym kontekście.
Autorzy omawiają najbardziej istotne zagadnienia związane z rozwojem naukowym, w tym m.in.:
 • najnowszą nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym,
 • bariery w modelowaniu kariery naukowej w Polsce,
 • aspekty społeczno-ekonomiczne kariery naukowej - status zawodów związanych z działalnością naukową,
 • warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce.
 • Książka skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych praktyczną realizacją kariery naukowej w naszym kraju, osób ze środowisk polskich szkół wyższych oraz obecnych i przyszłych pracowników instytutów naukowych i jednostek naukowo-badawczych. Z jednej więc strony publikacja będzie praktycznym przewodnikiem dla młodych adeptów nauki, z drugiej natomiast będzie stanowić kompetentne źródło wykorzystywane przez doświadczonych naukowców w dyskusji na temat kondycji i kierunków rozwoju polskiej nauki.

  "Prezentowana czytelnikom książka pt. Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod redakcją Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa, jest pozycją wyjątkową, przede wszystkim ze względu na rozległość zakresu analizy uwarunkowań związanych ze ścieżkami awansu naukowego w naszym kraju. Liczne grono autorów poszczególnych rozdziałów przedstawia w ujęciu monograficznym szeroką panoramę problemów, które stały się przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej w ostatnich latach".

  ze wstępu Profesora Jerzego Woźnickiego

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  O Autorach 11
  Wstęp 15
  Rozdział I Perypetie z karierą naukową w Polsce - kilka wstępnych refleksji na tle klasycznych modeli tejże kariery (Stanisław Waltoś) 21
  Rozdział II Współczesne modele rynków pracy naukowców na świecie jako pochodna modeli szkolnictwa wyższego (Marta Czyżewska, Tomasz Skica) 43 1. Wprowadzenie 43
  2. Modele szkolnictwa wyższego 47
  2.1. Wieloczynnikowy model Burtona Clarka 48
  2.2. Model biurokratyczny 49
  2.3. Model rynkowy 50
  2.4. Model oligarchii akademickiej 51
  2.5. Jednoczynnikowy model szkolnictwa wyższego van Voughta 52
  2.6. Model Brauna i Merriena 53
  3. Modele kariery naukowej - rynki pracy dla naukowców 56
  4. Bariery w modelowaniu kariery naukowej w Polsce. Propozycje zmian 77
  Rozdział III Kariery naukowe w świetle dokumentów europejskich (Karolina Cyran, Olga Kurek) 83
  1. Wprowadzenie 83
  2. Deklaracja Bolońska - geneza, uczestnicy, postanowienia i realizacja 84
  3. Kariera naukowa w myśl dokumentów Procesu Bolońskiego 88
  4. Miejsce studiów doktoranckich w Procesie Bolońskim - zasady salzburskie 91
  5. Kariera naukowa w kontekście Strategii Lizbońskiej 92
  6. Jednolity rynek pracy dla kadry naukowej - mobilność 97
  7. Program Ramowy - szansą także dla rozwoju kariery naukowej 99
  8. Krajobraz po Strategii Lizbońskiej - wyzwania nowej strategii Europa 2020 103
  9. Podsumowanie 106
  Rozdział IV Kariera naukowa - zdobywanie stopni i tytułów naukowych (Andrzej Kiebała) 107
  1. Wprowadzenie 107
  2. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego 108
  3. Uzyskiwanie stopnia naukowego doktora 115
  4. Uzyskiwanie stopnia doktora habilitowanego 123
  5. Uzyskiwanie tytułu naukowego 129
  6. Kariera po uzyskaniu tytułu naukowego 132
  7. Podsumowanie 133
  Rozdział V Kariera akademicka w świetle przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym (Katarzyna Kurzępa-Dedo) 137
  1. Wprowadzenie 137
  2. Kariera akademicka w oparciu o stanowiska zajmowane na uczelni 139
  3. Kariera akademicka w oparciu o funkcje pełnione na uczelni 146
  4. Podsumowanie 151
  Rozdział VI Uznawanie w Polsce zagranicznego wykształcenia (Arkadiusz Bazylko) 153
  1. Wprowadzenie 153
  2. Sieć ENIC - NARIC 155
  3. Umowy międzynarodowe odnoszące się do kwestii wzajemnej uznawalności wykształcenia 156
  3.1. Umowy bilateralne 156
  3.2. Konwencje międzynarodowe 160
  4. Nostryfikacja 163
  4.1. Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych 163
  4.2. Nostryfikacja dyplomów studiów wyższych 166
  4.3. Nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki 170
  5. Zmiany w polskim systemie uznawalności dyplomów zagranicznych 172
  6. Podsumowanie 175
  Rozdział VII Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej w Polsce (Karolina Cyran, Barbara Przywara) 177
  1. Wprowadzenie 177
  2. Struktura zatrudnienia w szkole wyższej - mocne i słabe strony kadry naukowej 178
  3. Uwarunkowania kariery naukowej 188
  4. Prestiż zawodu naukowca 190
  5. Wynagrodzenia pracowników naukowych 194
  6. Stypendia naukowe 201
  7. Podsumowanie 205
  Rozdział VIII Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki - widziane przez pryzmat kariery naukowej (Andrzej Rozmus) 207
  1. Wprowadzenie 207
  2. Co oceniamy, czyli podmiot i przedmiot wnikliwej krytyki 209
  3. Międzynarodowy kurs polskiej nauki 215
  4. Podsumowanie 229
  Rozdział IX Nauka a biznes - warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce (Marta Czyżewska) 233
  1. Wprowadzenie 233
  2. Przedsiębiorczość akademicka a kariera naukowa 235
  3. Postawy przedsiębiorcze kadry naukowej jako podstawa realizacji misji przedsiębiorczego uniwersytetu 243
  4. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej a możliwości ich przełamywania w kształtowaniu kariery naukowej w Polsce 249
  5. Podsumowanie 256
  Aneks 1 Stymulowanie rozwoju kariery naukowej - model brytyjski (case study) (Monika Struck-Peregończyk) 259
  1. Uniwersytet w Manchesterze (The University of Manchester) 259
  2. Uniwersytet w Bristolu (The University of Bristol) 263
  3. Uniwersytet w Nottingham (The University of Nottingham) 269
  Aneks 2 Ścieżka kariery naukowej pracownika uczelni - rozwiązania wybranych uczelni partnerskich (wywiady pogłębione) (Karolina Cyran, Olga Kurek, Andrzej Rozmus, Monika Struck-Peregończyk) 273
  Informacje wstępne 273
  I. University at Albany (USA) 273
  II. Purdue University (USA) 278
  III. University of Winnipeg (Kanada) 284
  IV. Dublin Institute of Technology (Irlandia) 287
  V. Kastamonu Üniversitesi (Turcja) 292
  VI. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Turcja) 294
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »