Jurysprudencja 19/2022. Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy - Tomasz Duraj

Jurysprudencja 19/2022. Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy

Tomasz Duraj

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-963-1
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 253
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” zorganizowanej dnia 3 grudnia 2020 r. przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia pod kierunkiem prof. UŁ dra hab. Tomasza Duraja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca tymczasowa to jedna z najlepiej rozwijających się nietypowych form aktywności zarobkowej na polskim rynku pracy. Tematem książki jest ocena prawnej regulacji zatrudnienia tymczasowego po nowelizacji obowiązującej od 1 czerwca 2017 r., dokonana zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Doniosłość, złożoność, wielowątkowość i aktualność tego zagadnienia potwierdza zestaw artykułów składających się na monografię. Dotykają one fundamentalnych dla tej tematyki problemów prawnych. Zdaniem dra hab. Marcina Wujczyka (Uniwersytet Jagielloński) „praca z pewnością stanowi istotny wkład w rozwój nauki w tym zakresie. Jest ona cennym źródłem informacji zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa zainteresowanych problematyką zatrudnienia tymczasowego. […] Tezy sformułowane w analizowanym opracowaniu są ciekawe i nowatorskie. Autorzy trafnie identyfikują istotne problemy oraz określają najważniejsze obszary badawcze. Dzięki temu recenzowana książka wyróżnia się na tle innych opracowań poruszających zagadnienia pracy tymczasowej. […] Nie znajduję na rynku publikacji, która tak wieloaspektowo, jak niniejsza monografia traktowałaby o pracy tymczasowej w Polsce”.

Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.

Redaktorzy serii
Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski

Spis treści

Wykaz skrótów 7

 

Tomasz Duraj, Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – uwagi na tle obowiązującej regulacji prawnej 9

Andrzej Marian Świątkowski, Praca tymczasowa w epoce postindustrialnej 19

Anna Reda-Ciszewska, Konsekwencje i ocena nowelizacji Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 31

Grażyna Spytek-Bandurska, Podstawy prawne działalności agencji pracy tymczasowej 45

Joanna Unterschütz, Zatrudnienie tymczasowe a praca w ramach cyfrowych platform zatrudnienia 61

Łucja Kobroń-Gąsiorowska, Umowa na czas określony jako zagrożenie dla praw pracowników tymczasowych 71

Kinga Moras-Olaś, Zatrudnienie tymczasowe a przeciwdziałanie nadużyciu umowy o pracę na czas określony 81

Krzysztof Walczak, Zatrudnienie tymczasowe na podstawie umów cywilnoprawnych – ocena regulacji prawnej 93

Tomasz Duraj, Kilka refleksji na temat uprawnień kierowniczych w zatrudnieniu tymczasowym 103

Michał Szypniewski, Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej 121

Marta Zbucka-Gargas, Wątpliwości wokół podziału obowiązków bhp w zatrudnieniu tymczasowym 131

Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Zagadnienie czasu pracy w zatrudnieniu tymczasowym 139

Krzysztof Krysiak, Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego 149

Liliana Strupp, Zasada równego traktowania w zatrudnieniu tymczasowym 159

Wojciech Bigaj, Pracownik tymczasowy a ZFŚS pracodawcy użytkownika i równe traktowanie w zatrudnieniu – uwagi de lege ferenda 169

Małgorzata Mędrala, Koszty świadczeń o charakterze społecznym w zatrudnieniu tymczasowym 177

Olga Maczasek, Komu opłaca się praca tymczasowa? Pole do nadużyć czy realne ułatwienie zawierania krótkookresowych umów? 195

Barbara Antczak, Outsourcing pracowniczy – analiza pojęcia 207

Dariusz Górski, Zatrudnienie tymczasowe w praktyce funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy 217

Joanna Ceglarska-Jóźwiak, Postępowanie w sprawie ustalenia właściwego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne 229

Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska, Kontrola agencji pracy tymczasowej zatrudniających pracowników delegowanych 239

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »