Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość - Szymon Osmola

Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość

Szymon Osmola

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-452-0
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 113
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi wprowadzenie do teorii prawa umów. Zawiera omówienie filozoficznych podstaw tej dziedziny prawa w celu ich zrozumienia i uzasadnienia. Istota tych zagadnień została sprowadzona do ontologicznego pytania o naturę umów, normatywnego pytania o racje dla ich mocy wiążącej oraz instytucjonalnego pytania o kształt, jaki powinny przyjąć regulacje prawne dotyczące umów. Adekwatna teoria prawa umów powinna udzielać satysfakcjonujących odpowiedzi na te wszystkie trzy pytania.

Znaczna część publikacji jest poświęcona analizie współczesnych teorii prawa umów. Na podstawie wartości, do jakich się odwołują, wyróżniono teorie oparte na autonomii woli, teorie ekonomiczne oraz teorie sprawiedliwościowe. Posiadają one swoje mocne i słabe strony, przy czym podstawową wadą łączącą wszystkie grupy teorii jest ich niekompletność, wynikająca z nacisku położonego tylko na jedno z trzech pytań teorii prawa umów. W monografii podjęto więc próbę sformułowania zintegrowanej teorii prawa umów, która łączy zalety teorii opartych na autonomii, teorii ekonomicznych i teorii sprawiedliwościowych, bez powielania ich niedoskonałości.

Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.

Redaktorzy serii
Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht

Spis treści

Przedmowa 9

Rozdział I. Teoria prawa umów 11

Wprowadzenie. Fundamentalne pytania teorii prawa umów 11

1.1. Współczesne teorie prawa umów 13

1.2. Teoria prawa umów – kwestie metodologiczne 15

1.3. Streszczenie 19

Rozdział II. Teorie oparte na autonomii woli 23

Wprowadzenie 23

2.1. Czym jest autonomia woli? 24

2.2. Umowa jako obietnica 26

2.3. Odmienne znaczenie obietnic i umów dla autonomii woli 29

2.4. Odmienne konwencje stojące u podstaw obietnic i umów 34

Podsumowanie 38

Rozdział III. Teorie oparte na efektywności 41

Wprowadzenie 41

3.1. Czym jest efektywność ekonomiczna? 42

3.2. Koszty transakcyjne 47

3.3. Efektywność a moc wiążąca umów 51

3.4. Wady teorii opartych na efektywności 55

3.5. Postulaty integracyjne w teorii prawa umów 57

Podsumowanie 60

Rozdział IV. Teorie oparte na sprawiedliwości 63

Wprowadzenie 63

4.1. Czym jest sprawiedliwość? 64

4.2. Sprawiedliwość komutatywna i doktryna słusznej ceny 68

4.3. Sprawiedliwość transakcyjna 72

4.4. Sprawiedliwość relacyjna 76

4.5. Sprawiedliwość naprawcza i teza o kontynuacji 81

4.6. Sprawiedliwość dystrybutywna a prawo umów 84

Podsumowanie 88

Rozdział V. Zintegrowana teoria prawa umów 91

Wprowadzenie 91

5.1. Zintegrowana teoria prawa umów. Sformułowanie 93

5.1.1. Integracja teorii opartych na autonomii woli i sprawiedliwości 93

5.1.2. Integracja teorii opartych na efektywności 96

5.2. Zintegrowana teoria prawa umów. Zastosowania 98

5.2.1. Zawieranie umów konsumenckich 99

5.2.2. Treść umów konsumenckich 100

5.2.3. Egzekwowanie umów konsumenckich 102

Podsumowanie 105

Zakończenie 107

Literatura 109

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »