Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej - Sylwia Żyrek

Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej

Sylwia Żyrek

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8158-986-4
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 341
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Internet ze względu na powszechną dostępność i efemeryczną naturę kreuje szczególne problemy związane z oceną jurysdykcji krajowej w przypadku sporów dotyczących zdarzeń z nim związanych. Odpowiadając na występujące w orzecznictwie i podnoszone w literaturze wątpliwości w niniejszej monografii w sposób całościowy przedstawiono problematykę jurysdykcji krajowej w sprawach dotyczących umów elektronicznych, deliktów internetowych oraz bezpodstawnego wzbogacenia osiągniętego za pośrednictwem internetu, ustalanej na podstawie łączników określonych w aktach prawa pochodnego Unii Europejskiej.

W poszczególnych rozdziałach omówione zostały zagadnienia takie jak:

  • zasada terytorializmu i jej znaczenie dla ustalania jurysdykcji,
  • miejsce wykonania umowy elektronicznej,
  • pojęcie kierowania działalności za pośrednictwem internetu,
  • miejsce zdarzenia powodującego szkodę, w przypadku, gdy sprawca działał w internecie oraz miejsce szkody wyrządzonej w następstwie takiego działania,
  • możliwość sklasyfikowania, na potrzeby ustalania jurysdykcji krajowej, roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jako roszczeń wynikających z umowy albo czynu niedozwolonego,
  • sformułowane w orzecznictwie i literaturze koncepcje miejsca zdarzenia, które wydarzyło się w internecie.

W oddawanej do rąk czytelników publikacji przeanalizowanych i przedstawionych zostało niemal dwieście orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych, opinie Rzeczników Generalnych, a także poglądy wyrażane w polskiej i europejskiej literaturze przedmiotu. Jest to pierwsza na rynku publikacja ujmująca całościowo najistotniejsze problemy związane z ustalaniem jurysdykcji krajowej w postępowaniu cywilnym w przypadku sporów dotyczących zdarzeń mających związek z internetem.

Pozycja ta skierowana jest zwłaszcza dla sędziów, radców prawnych oraz adwokatów, którzy w swojej praktyce rozwiązują problemy prawne związane z jurysdykcją i internetem. Przedstawione w niej poglądy będą przydatne również dla legislatorów, w zakresie w jakim regulacji prawnej poddaje się działalność prowadzoną w internecie, a także naukowców, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów zainteresowanych prawem nowych technologii.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »