Język(i) w czasie i przestrzeni - Piotr Stalmaszczyk

Język(i) w czasie i przestrzeni

Piotr Stalmaszczyk

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-545-9
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 312
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Tematyce języka, czasu i przestrzeni poświęcono w literaturze polskiej i światowej bardzo dużo uwagi, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym. Prace zebrane w niniejszym tomie wskazują na różne, nierzadko bardzo metaforyczne, sposoby pojmowania czasu i przestrzeni w szerokiej perspektywie lingwistycznej. Poszczególne rozdziały koncentrują się na wybranych aspektach użycia języka w przestrzeni internetowej i multimedialnej, na języku w przestrzeni miejskiej i państwowej. Kolejne teksty analizują język w różnych perspektywach czasowych, związanych z ewolucją języka i kontaktami międzyjęzykowymi, a także badają relacje zachodzące pomiędzy językiem a pamięcią, przedstawiają uwarunkowania zmian językowych w procesie afazji, przyglądają się przestrzeni teoretycznej, w której uprawiane jest językoznawstwo, oraz proponują rozważania o charakterze ogólnohumanistycznym.

Autorzy koncentrują się na badaniach poszczególnych interesujących zjawisk i jednostkowych przypadków, a rozważania teoretyczno-metodologiczne splatają się z analizami zagadnień bardziej praktycznych. W niektórych tekstach pojawia się nawiązanie do aktualnych wydarzeń i ograniczeń, ale także nowych możliwości spowodowanych pandemią.

Spis treści

Piotr Stalmaszczyk: Wstęp 7

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: Współczesna komunikacja internetowa na tle komunikacji tradycyjnej 11

Katarzyna Burska: Język a emocje w komunikacji internetowej (na przykładzie komentarzy w serwisie YouTube) 35

Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz: Język w przestrzeni multimedialnej. Przegląd zjawisk i literatury przedmiotu 71

Mikołaj Deckert: Język w przestrzeni ekranu: przekładowe nieoczywiste oczywistości 99

Małgorzata Święcicka: Językowa i językowo-kulturowa przestrzeń miejska (na przykładzie Bydgoszczy) 115

Marta Pawlikowska: Hiszpania jako przestrzeń wielojęzyczna. Kontakty językowe 135

Alicja Witalisz: Ewolucja badań nad wynikami kontaktu językowego w czasie i przestrzeni: wybrane zagadnienia 159

Aleksandra Szczepańska, Aleksandra Poniewierska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński: Badania nad ewolucją języka w drugiej dekadzie XXI wieku 187

Waldemar Czachur, Marta Wójcicka: Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych 211

Jolanta Panasiuk: Uwięzione słowa – o języku w afazji 237

Piotr Stalmaszczyk: Język i językoznawstwo w przestrzeni paradygmatów 267

Natalia Lemann: Humanistyka a transgresja czasowa. Uwagi nie tylko na czas pandemii 289

Indeks terminów 307

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »