Jakub Przyłuski (1512–1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki - Michał Kuran

Jakub Przyłuski (1512–1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki

Michał Kuran

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-937-2
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 97
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Tom ma charakter monograficznego ujęcia działalności Jakuba Przyłuskiego – pisarza i prawnika z XVI wieku. Autorzy poszczególnych artykułów zebrali dotychczasową wiedzę na jego temat i znacząco ją poszerzyli. Cenne są tłumaczenia łacińskich utworów Przyłuskiego, [...] zostały omówione zachowane listy pisane przez Jeżowitę i kierowane do niego. Rozprawa poświęcona Stanisławowi Orzechowskiemu jest cennym uzupełnieniem badań nad kręgiem kulturowym środowiska zgromadzonego wokół Piotra Kmity, natomiast artykuł opisujący działalność pisarzy grodzkich w Przemyślu w pierwszej połowie XVI wieku pozwala na bliższe przyjrzenie się pracy Przyłuskiego jako prawnika. Ostatni tekst, dotyczący jeżowskich benedyktynów [...] może stanowić znaczące uzupełnienie badań nad dziejami Jeżowa, z którego wywodził się pisarz [...].

Publikacja jest cennym tomem zawierającym aktualnie obowiązujący stan badań nad Jakubem Przyłuskim i jego otoczeniem. Ponadto prezentuje nowe ustalenia dotyczące zarówno działalności poety, jak i materiały odnoszące się do pisarzy grodzkich w Przemyślu oraz do jeżowskich benedyktynów.

Z recenzji prof. dr hab. Marioli Jarczykowej

Publikacja poświęcona życiu i twórczości szesnastowiecznego prawnika, pisarza i poety Jakuba Przyłuskiego stanowi [...] pozycję zwartą i komplementarną. Rozdziały [...] wzajemnie się dopełniają, korespondując semantycznie w obrębie głównego zagadnienia, jakim jest pełniejsze poznanie życia, kontaktów przyjacielskich i mecenasowskich, a także literackich twórcy z Jeżowa oraz kultury literackiej, prawniczej XVI stulecia. Zaangażowani w to zadanie historycy, historycy literatury polskiej i klasycznej stworzyli wartościowy obraz działalności i dokonań pisarza, rozpoznali tajniki warsztatu, ukazali znaczenie jego dzieł prawniczych, pogłębili rozpoznanie kręgów kulturalnych, mecenasowskich, kancelaryjnych, urzędniczych, w których funkcjonował. Podkreślić należy, że jest to zbiór studiów unikatowych, wypełniających lukę w badaniach nad szesnastowiecznym poetą z Jeżowa, który do tej pory sporadycznie przykuwał uwagę badaczy.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Trościńskiego, prof. UR

Spis treści

Mariusz Czesław Guzicki, Słowo wstępne 7

Michał Kuran, Wprowadzenie 9

Maria Wichowa, Zarys biografii i twórczość poetycka Jakuba Przyłuskiego 13

Andrzej Wicher, Stanisław Orzechowski jako pisarz polityczny ze szczególnym uwzględnieniem Mowy do szlachty polskiej 33

Michał Kuran, Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae – klasyka prawa polskiego, najsłynniejsze dzieło Przyłuskiego. Charakterystyka utworu i dzieje jego sławy 43

Anna Ryś, Korespondencja Jakuba Przyłuskiego 57

Ewa Grin-Piszczek, Środowisko i działalność Jakuba Przyłuskiego jako pisarza grodzkiego w Przemyślu 65

Tomasz Stolarczyk, Jeżowscy benedyktyni. Erygowanie klasztoru i działalność mnichów w dobie renesansu 75

Spis ilustracji 89

Indeks osób 91

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »