Islam, Arabowie i wizerunek kalifów w przekazach Chronografii Teofanesa Wyznawcy - Błażej Cecota

Islam, Arabowie i wizerunek kalifów w przekazach Chronografii Teofanesa Wyznawcy

Błażej Cecota

29,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-904-4
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 559
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka dotyka kwestii zrozumienia islamu i kultury pierwszych muzułmanów przez Teofanesa Wyznawcę, głównego autora Chronografii. W monografii podjęto tematykę stworzonego przez bizantyńskiego historyka wizerunku Muhammada, Proroka nowej wiary, a także samych jej wyznawców. Podjęto kilka zagadnień szczegółowych, dotyczących relacji pomiędzy zwolennikami islamu a chrześcijanami w kontekście informacji zawartych w dziele Teofanesa, m.in. na temat współpracy wyznawców Chrystusa z najeźdźcami podczas arabskiego podboju Egiptu i Syrii, a także zjawiska ikonoklazmu, istotnego dla obydwu obszarów kulturowych, muzułmańskiego i bizantyńskiego. Pewnych reinterpretacji wymagało zagadnienie przekazów na temat prześladowań chrześcijan, pozostawionych na kartach Chronografii. W drugiej części dysertacji Autor zajął się budowanym przez Teofanesa Wyznawcę wizerunkiem poszczególnych władców kalifatu, poczynając od omówienia tzw. sprawiedliwych (Abu Bakr, ‘Umar ibn al-Chattab, ‘Usman ibn Affan oraz Ali), poprzez dynastię Umajjadów (z Mu’awiją i ‘Abd al-Malikiem na czele), aż po współczesnych bizantyńskiemu chronografowi kalifów abbasydzkich.

Zadanie Autora nie było łatwe. Uprawianie źródłoznawstwa wymaga zawsze odpowiedniego przygotowania filologicznego, historycznego, ale i koncepcyjnego, aby jemu sprostać. Na bazie własnej wiedzy, dociekliwości, szerokiej palety źródeł pomocniczych oraz jeszcze większej wielojęzycznej literatury przedmiotu, jaka siłą zainteresowań poprzednich pokoleń bizantynistów, językoznawców, zdążyła narosnąć do znaczących rozmiarów, Autor z tego zadania wywiązał się ostatecznie sprawnie.

dr hab. Zdzisław Pentek, prof. UAM
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Spis treści

Wstęp 1

Rozdział I. Teofanes Wyznawca i jego dzieło 7

1. Teofanes Wyznawca fakty biograficzne 7

2. Chronografia informacje podstawowe 19

3. Teofil z Edessy i inne wschodnie źródła Chronografii 27

Rozdział II. Muhammad, islam, pierwsi muzułmanie a chrześcijanie 51

1. Prorok 51

2. Muzułmanie 74

3. Chrześcijańscy sojusznicy islamu? Relacje Teofanesa a debata na temat stosunku monofizytów do islamu 91

4. Chrześcijanie prześladowani? 118

5. Wspólnota ikonoklastycznego doświadczenia 151

6. Epidemie, trzęsienia ziemi i inne plagi w krajach muzułmańskich w ujęciu Teofanesa Wyznawcy 194

Rozdział III. Wizerunek władców muzułmańskich w Chronografii Teofanesa Wyznawcy 209

1. Prawowierni i sprawiedliwi 209

1.1. Abu Bakr 210

1.2. Umar ibn al-Chattab 217

1.3. Usman ibn Affan 232

1.4. Ali 237

2. Umajjadzi 248

2.1. Fundamenty - Mu‘awija i ‘Abd al-Malik 248

2.2. Walid Umar Jazyd prześladowcy chrześcijan 284

2.3. Hiszam i następcy stagnacja 300

2.4. Marwan II upadek 316

3. Abbasydzi 323

3.1. Powstanie Abbasydów i przejęcie przez nich władzy 324

3.2. Abbasydzi w walkach z Bizantyńczykami 350

3.3. Abbasydzi a prześladowania chrześcijan 366

3.4. Islam za Abbasydów 383

3.5. Wizerunek abbasydzkich władców 390

Zakończenie 399

Summary 405

Wykaz skrótów 411

Bibliografia 423

Źródła 423

Opracowania 433

Abstrakt 519

Abstract 520

Indeksy 521

Indeks osób, rodów, plemion i sekt 521

Indeks nazw geograficznych 535

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »