Instytucja małżeństwa w prawie japońskim. Problematyka zawarcia i ustania związku małżeńskiego - Barbara Jelonek

Instytucja małżeństwa w prawie japońskim. Problematyka zawarcia i ustania związku małżeńskiego

Barbara Jelonek

199,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8291-215-9
Data wydania 8 sierpnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 349
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
199,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jako pierwsza w Polsce porusza zagadnienia prawne dotyczące poszczególnych typów zawarcia i sposobów rozwiązania małżeństwa w prawie japońskim na przestrzeni wieków aż po aktualne regulacje prawne w tym zakresie.

Teoretyczny wymiar książki został wzbogacony o wymiar praktyczny dotyczący problematyki uprowadzeń rodzicielskich i regulacji Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz jej faktycznego stosowania przez Japonię. Ocenie poddano także skuteczność recepcji obcych porządków prawnych do prawa japońskiego. Oprócz problematyki jurydycznej, poruszono także kwestie polityczno-społeczne, które odzwierciedlają wielowiekowe zmiany społeczne w Japonii. Autorka prześledziła nie tylko przepisy dotyczące stricte ewolucji instytucji małżeństwa, ale jednocześnie nieodłączny element prawa japońskiego, jakim jest towarzyszący temu zagadnieniu kontekst społeczny, historyczny, kulturowy oraz polityczny. Monografię wzbogacono o analizę zagadnienia sukcesji japońskiego tronu oraz przypadku cesarzowej Masako, za pomocą których przedstawiono pozycję prawną kobiet w japońskim prawodawstwie.

W monografii wnikliwie omówiono:

  • faktyczne uwarunkowania funkcjonowania japońskiego systemu prawnego,
  • przepisy prawne jurysprudencji klasycznej oraz transformacji Meiji,
  • podstawy prawne zawarcia i ustania małżeństwa w japońskich konstytucjach, kodeksach cywilnych i rejestrze rodzinnym, przywołano Ustawę o Domu Cesarskim,
  • a także współczesne społeczno-kulturowe aspekty zawarcia i ustania małżeństwa, w tym badania statystyczne oraz zjawiska społeczne takie jak: makeinu, naien, matahara oraz corona rikon.

Ponadto omówiono ustrój i organizację japońskiego sądownictwa jako przesłankę orzekania w przedmiocie ustania małżeństwa oraz kluczowe orzecznictwo japońskiego Sądu Najwyższego z siedzibą w Tokio.

Książka adresowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych szkół wyższych, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz studentów i aplikantów w charakterze literatury uzupełniającej.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »