Instrumenty prawne eliminowania z obrotu wadliwych uchwał wspólników spółek kapitałowych - Sylwia Łazarewicz

Instrumenty prawne eliminowania z obrotu wadliwych uchwał wspólników spółek kapitałowych

Sylwia Łazarewicz

189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-299-3
Data wydania 8 sierpnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 274
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie, w którym dokonano ustalenia katalogu instrumentów prawnych umożliwiających eliminowanie z obrotu wadliwych uchwał wspólników spółek kapitałowych z punktu widzenia nie tylko Kodeksu spółek handlowych, ale również innych aktów prawa prywatnego oraz publicznego. W tym zakresie wyróżniono: odmowę wpisu uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy, powództwo o uchylenie oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd, jak również możliwość podniesienia zarzutu nieważności uchwały przez uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem jednak, że ten ostatni nie prowadzi do eliminacji samej uchwały wspólników z obrotu prawnego, usuwa jednak jej skutki w stosunkach między spółką a podmiotem, który skutecznie zarzut podniósł.

W ramach publikacji zidentyfikowano także instrumenty ograniczające niczym nieskrępowane kwestionowanie uchwał, tj. zasadę niezależności postępowania rejestrowego od postępowania o zaskarżenie uchwały wspólników, sankcję finansową, która ma zapobiegać szantażowi korporacyjnemu w spółkach akcyjnych (i poprzez odpowiednie stosowanie przepisu w prostych spółkach akcyjnych) oraz możliwość zastosowania regulacji o odpowiedzialności odszkodowawczej i konstrukcji nadużycia prawa jako środków obrony spółki przed szantażem korporacyjnym.

W opracowaniu uwzględniono najnowszy dorobek orzecznictwa i doktryny prawa handlowego. Badanie wskazanych konstrukcji prawnych w kontekście możliwości ich wykorzystania zarówno dla eliminowania z obrotu wadliwych uchwał wspólników, jak i przeciwdziałania nadużywaniu uprawnienia do zaskarżania uchwał, podyktowane zostało potrzebą wyważenia granic prawa do kwestionowania uchwał, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »