Instrumenty bankowości elektronicznej - Anna Matuszyk

Instrumenty bankowości elektronicznej

Anna Matuszyk

39,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-633-2
Data wydania 1 stycznia 2008
Język: Polski
Liczba stron: 150
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
39,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka "Instrumenty bankowości elektronicznej" wpisuje się w nowoczesny nurt bankowości, jej funkcjonowania i organizacji. Stanowi interesujący, na­pisany w sposób zwięzły i kompleksowy, przegląd wszystkich instrumentów bankowości elektronicznej głównie uwzględniający rozwiązania amerykań­skie.

W książce przedstawiono m.in.:
- definicje bankowości elektronicznej,
- obowiązujące systemy płatności,
- systemy elektronicznych pieniędzy,
- wykorzystanie i funkcje bankomatów,
- stadia rozwoju bankowości online,

- problematykę ryzyka bankowości elektronicznej,
- problematykę bezpieczeństwa bankowości elektronicznej,
- amerykańskie uregulowania prawne związane z obszarem bankowości elektronicznej,
- system elektronicznego udzielania kredytu i e-scoring,
- kierunki bankowości elektronicznej.

Spis treści

Rozdział l
Definicje, instrumenty i historia bankowości elektronicznej 11
1.1. Pojęcie i formy bankowości elektronicznej 11
1.2. Początki bankowości elektronicznej 13
1.3. Rozwój bankowości elektronicznej od połowy lat 80. XX w. 18
l .4. Wyzwania bankowości elektronicznej 22

Rozdział 2
Amerykańskie systemy płatności elektronicznych 25
2.1. System Komunikacji Urzędu Rezerw Federalnych (Fedwire) 26
2.2. The Clearing House Interbank Payments System - CHIPS 28
2.3. Sieci zautomatyzowanych izb rozliczeniowych 30
2.4. SWIFT 32
2.5. Rozliczanie czeków 34

Rozdział 3
Karty bankowe i pieniądze elektroniczne 37
3.1. Rodzaje pieniędzy elektronicznych 38
3.1.1. Elektroniczna gotówka 38
3.1.2. Elektroniczna portmonetka 39
3.2. Systemy elektronicznych pieniędzy 41
3.2.1. System elektronicznych pieniędzy Citibanku 42
3.2.2. CyberCash 43
3.2.3. Monety DigiCash 43
3.2.4. Elektroniczne monety - eCoins 44
3.2.5. Mikropłatności IBM 45
3.2.6. Mondex Money 46
3.2.7. Karty Visa 47
3.3. Inne formy elektronicznych środków płatności 49
3.3. l. Karty kredytowe 49
3.3.2. Czeki elektroniczne 50
3.3.3. Karty inteligentne 50

Rozdział 4
Bankomaty 53
4.1. Rodzaje bankomatów 53
4.2. Automatyczne urządzenia do udzielania kredytów i wpłat gotówkowych 57

Rozdział 5
Bankowość online 61
5.1. Internet i bankowość PC 61
5.2. Rozwój bankowości online 64
5.3. Banki wirtualne 69
5.4. Dochody 76

Rozdział 6
Ryzyko w bankowości elektronicznej 81
6.1. Nowe rodzaje ryzyka 81
6.2. Inne rodzaje ryzyka 85
6.2.1. Ryzyko całościowe systemu bankowego 87
6.2.2. Oszustwa 87
6.2.3. Ryzyko związane ze zlecaniem usług na zewnątrz 91
6.3. Zarządzanie ryzykiem w bankowości online 92
6.4. Ryzyko systemu płatniczego 93
6.4.1. Specyficzne rodzaje ryzyka i problemy z nimi związane 96

Rozdział 7
Bezpieczeństwo systemów bankowych 99
7.1. Bezpieczeństwo elektroniczne i bezpieczeństwo infrastruktury 99
7.2. Bezpieczeństwo systemu 102
7.3. Wdrażanie systemów bezpieczeństwa 106
7.4. Zabezpieczanie całego środowiska 109
7.4.1. Zarządzanie bezpieczeństwem 109
7.4.2. Audit Log 109
7.4.3. Zarządzanie kluczami szyfrującymi 110
7.4.4. Identyfikacja użytkowników 111

Rozdział 8
Regulacje prawne dotyczące bankowości elektronicznej w USA 113
8.1. Regulacje prawne dotyczące e-gotówki 113
8.2. Ochrona konsumenta 115

Rozdział 9
E-credit scoring 121
9.1. Modele e-scoringowe 122
9.2. Budowa i działanie systemu e-credit scoring 123
9.2.1. Charakterystyki klienta w e-credit scoring 124
9.2.2. Biura kredytowe 124
9.2.3. Procedura e-kredytu 125
9.3. Zalety e-kredytów 126
9.3.1. Korzyści dla klienta 126
9.3.2. Korzyści dla departamentów kredytowych 127
9.3.3. Korzyści dla banku 128

Rozdział 10
Przyszłość bankowości elektronicznej 133
Bibliografia 143

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »