Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie - Maria Jasińska

Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Maria Jasińska

29,79 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-7440-500-3
Data wydania 23 września 2014
Język: Polski
Liczba stron: 38
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,79 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Podstawą funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny warunek realizacji celów i zadań statutowych. Zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych wynikają z uregulowań wewnętrznych kierownika jednostki, wydanych na podstawie art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która sprowadza się m.in. do ochrony zasobów oraz ich właściwego wykorzystania.

Jedną z podstawowych form kontroli nad majątkiem publicznym, stanowiącym własność jednostek sektora finansów publicznych, jest inwentaryzacja. Jednostki te na podstawie art. 40 ustawy o finansach publicznych mają obowiązek prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad ewidencji aktywów i pasywów, wynikających z rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

Równie istotne kwestie w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych stanowią zagadnienia regulujące zasady odpowiedzialności, które można przypisać pracownikom z tytułu powierzenia im mienia jednostki. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi można powierzyć z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności oraz narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Podsumowując, treść instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie powinna być ukształtowana tak, aby była zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz naturą regulowanego stosunku pracy.

Spis treści

 1. Podstawy prawne dotyczące opracowania instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
 2. Zarządzenie ustalające instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie z załącznikami
 3. Załącznik do Zarządzenia kierownika jednostki – Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
 4. Rozdział I – Podstawy prawne
 5. Rozdział II – Zasady ogólne
 6. Rozdział III – Odpowiedzialność za składniki mienia
 7. Rozdział IV – Inwentaryzacja
 8. Rozdział V – Postanowienia końcowe
 9. Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Spis inwentarza (wywieszka)
 10. Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 11. Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Harmonogram inwentaryzacji
 12. Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie dokonania oceny przydatności np. pozostałych środków trwałych
 13. Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie likwidacji np. pozostałych środków trwałych
 14. Załącznik nr 6 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Protokół likwidacji środków trwałych/pozostałych środków trwałych w używaniu
 15. Załącznik nr 7 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 16. Załącznik nr 8 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją
 17. Załącznik nr 9 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Arkusz spisu z natury (uniwersalny)
 18. Załącznik nr 10 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury
 19. Załącznik nr 11 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
 20. Załącznik nr 12 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
 21. Załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji
 22. Załącznik nr 14 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
 23. Załącznik nr 15 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Protokół z weryfikacji aktywów i pasywów
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »