Innowacyjne terapie – nadzieje i zagrożenia. Antologia bioetyki. Tom 7 - Włodzimierz Galewicz

Innowacyjne terapie – nadzieje i zagrożenia. Antologia bioetyki. Tom 7

Włodzimierz Galewicz

27,00 zł22,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6764-4
Data wydania
Język: Polski
Liczba stron: 285
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 285
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 285
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
27,00 zł22,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Tom Innowacyjne terapie ‒ nadzieje i zagrożenia jest kolejnym, siódmym już ogniwem serii „Antologia bioetyki” ukazującej się w Wydawnictwie Universitas pod naukową redakcją Włodzimierza Galewicza. Przedmiotem tej publikacji są budzące wiele sporów normatywne aspekty eksperymentalnych procedur medycznych, takich jak terapia genowa, inżynieria tkankowa czy też najszerzej ostatnio dyskutowana terapia oparta na komórkach macierzystych.

„Siódmy tom «Antologii bioetyki» Innowacyjne terapie ‒ nadzieje i zagrożenia będzie zapewne dla etyków, medyków i prawników zajmujących się różnymi aspektami badań nad komórkami macierzystymi cennym źródłem informacji na temat problemów związanych z wdrażaniem bazujących na nich, innowacyjnych terapii. Wydane dotąd tomy «Antologii» stały się już obowiązkową lekturą dla zainteresowanych problematyką bioetyczną czytelników, można śmiało założyć ‒ zważywszy dodatkowo na aktualność podjętego tematu i stosunkowo niewielką liczbę poświęconych mu publikacji w języku polskim ‒ że podobny będzie los recenzowanego tomu”.

prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Włodzimierz Galewicz jest profesorem w Instytucie Filozofii UJ. Zajmuje się głównie historią etyki (zwłaszcza jej nurtu arystotelesowskiego) i współczesną bioetyką. W ciągu ostatnich kilkunastu lat opublikował m.in. monografie Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych (2013), Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej (2018), Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa (2019) oraz zbiór Studia z klasycznej etyki greckiej (2020). Wydał nadto (we własnych nowych tłumaczeniach) kilka etycznych traktatów Tomasza z Akwinu, a także sześć wcześniejszych tomów z serii „Antologia bioetyki”.

Spis treści

Włodzimierz Galewicz Spór o eksperymentalne terapie

I. Pojęcie terapii eksperymentalnych

II. Eksperymentalne terapie a zasada dbałości o dobro

III. Eksperymentalne terapie a zasada autonomii

IV. Eksperymentalne terapie a zasada sprawiedliwości

Nowe biotechnologie i zaawansowane terapie

Nuffield Council on Bioethics (2012) Nowe biotechnologie: technologia, wybór i dobro publiczne

Europejska Agencja Leków – Komisja Terapii Zaawansowanych (2015) Omówienie klasyfikacji produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP)

Ścieżki dostępu do innowacyjnych terapii

Innowacyjne terapie w ramach badań klinicznych

Bernard Lo, Arnold Kriegstein, Deborah Grady (2008) Badania kliniczne dotyczące przeszczepu komórek macierzystych. Wytyczne oceny naukowej i etycznej

Alex John London, Jonathan Kimmelman, Marina Elena Emborg (2010) Jak wyjść poza dychotomię umożliwiania dostępu i zapewniania ochrony uczestnikom badań klinicznych nad terapiami innowacyjnymi

Eksperymentalne terapie udostępniane poza obrębem badań klinicznych

Europejska Agencja Leków (2015) Pytania i odpowiedzi dotyczące humanitarnego użycia leków w Unii Europejskiej

Insoo Hyun (2013) Dopuszczanie innowacyjnych terapii z użyciem komórek macierzystych poza badaniami klinicznymi. Wyzwania związane z etyką i strategią

Tatjana Ivaskiene, Mykolas Mauricas, Justinas Ivaska (2017) Wyjątek Szpitalny dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej i jego stosowanie w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Alliance for Regenerative Medicine [ARM] (2020) Zalecenia dotyczące stosowania Wyjątku Szpitalnego

Spór o etyczne warunki eksperymentalnych terapii opartych na komórkach macierzystych

Olle Lindvall, Insoo Hyun (2009) Innowacje medyczne a turystyka komórkowa

Felmont F. Eaves III, Phillip C. Haeck, Rod J. Rohrich (2012) Stanowisko ASAPS/ASPS w sprawie przeszczepów komórek macierzystych oraz tkanki tłuszczowej

Insoo Hyun (2013) Nadzieja pokładana w leczeniu, cierpienie duchowe i problem turystyki komórkowej

Alok Srivastava, Chris Mason, Edwin Wagena, Natividad Cuende, Daniel J. Weiss, Edwin M. Horwitz,

Massimo Dominici (2016) Część 1. Definiowanie niesprawdzonych terapii komórkowych

Irene Riezzo, Natascha Pascale, Raffaele La Russa, Arcangelo Liso, Monica Salerno, Emanuela Turillazzi (2017) Wybór dawcy dla allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Względy kliniczne i etyczne

Douglas Sipp, Timothy Caulfield, Jane Kaye, Jan Barfoot, Clare Blackburn, Sarah Chan, Michele De Luca, Alastair Kent, Christopher McCabe, Megan Munsie, Margaret Sleeboom-Faulkner, Jeremy Sugarman, Esther van Zimmeren, Amy Zarzeczny, John E.J. Rasko (2017) Marketing niesprawdzonych interwencji z użyciem komórek macierzystych

Jeremy Sugarman, Roger A. Barker, Ian Kerridge, Tamra Lysaght, Graziella Pellegrini, Douglas Sipp, Claire Tanner (2018) Jak sprostać wyzwaniom związanym z przedwczesnym wdrażaniem terapii z użyciem komórek macierzystych. Raport z sesji dorocznego spotkania ISSCR 2018

International Society for Stem Cell Research (2021) Wytyczne dotyczące badania i klinicznego wykorzystania komórek macierzystych

Indeks nazwisk

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »