Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane - Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-277-9
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 133
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Innowacyjność stanowi jeden z zasadniczych czynników kształtowania konkurencyjności. Gwarantuje możliwości efektywnego zaspokajania potrzeb zarówno w skali mikro (np. przedsiębiorstwo, szpital), mezo (m.in. sektor gospodarki, określona przestrzeń geograficzna), jak i makro (gospodarka narodowa, międzynarodowe systemy logistyczne). Wdrażanie kreatywnych działań polegających na tworzeniu i realizacji nowatorskich rozwiązań decyduje bowiem o skuteczności nowych narzędzi systemowych, technologicznych i organizacyjnych.

W książce, stosując zasadę „od ogółu do szczegółu”, przybliżono innowacyjność od strony teoretycznej oraz opisano przykłady jej stosowania w systemie logistycznym, elektroenergetycznym i ochrony zdrowia. Zaprezentowano spójne podejście do projektowania i wdrażania konkurencyjnych, innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Dzięki zastosowaniu podejścia ekonomicznego oraz z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości publikacja daje nowe spojrzenie na zachodzące zmiany oraz pełniejsze ich zrozumienie.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Innowacje teoria i aspekty praktyczne 11

1.1. Innowacja przegląd wybranych pojęć 12

1.2. Typologia innowacji 14

1.3. Rewolucje przemysłowe wynik innowacji rewolucyjnych 22

1.4. Internet Rzeczy 25

1.5. Proces tworzenia innowacji 27

1.6. Idea Przemysłu 4.0 w życiu gospodarczo-społecznym 30

Rozdział 2. Innowacyjność rozwiąz transportowych i kreowania łańcuchów dostaw 39

2.1. Ekonomiczne aspekty innowacyjności 40

2.2. Zapotrzebowanie na innowacyjność w transporcie 44

2.3. Logistyczny wymiar procesów gospodarczych 51

2.4. Współczesne znaczenie przepływów towarowych 55

2.5. Innowacyjność w podejściu do obsługi przepływów transeurazjatyckich 59

Rozdział 3. Potencjał elektromobilności w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemowych 63

3.1. Wpływ innowacji na kształtowanie koncepcji elektromobilności 64

3.2. Rozwój rynku pojazdów elektrycznych 71

3.3. Istota systemu elektroenergetycznego w elektryfikacji transportu samochodowego 77

3.4. Charakterystyka inteligentnych systemów integracji pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną 81

3.5. Implementacja wybranych innowacyjnych rozwiązań w zakresie integracji systemów elektromobilności i elektroenergetycznego 87

Rozdział 4. Smart hospital z wykorzystaniem technologii RFID jako przykład innowacji 91

4.1. System GS1 93

4.2. Elektroniczny kod produktu 94

4.3. Zarządzanie aktywami 96

4.4. Optymalizacja w identyfikacji pacjentów 100

4.5. RFID na straży walki z podróbkami leków 105

4.6. RFID w zarządzaniu odpadami medycznymi 110

Podsumowanie 113

Bibliografia 115

Spis tabel 129

Spis rysunków 131

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »