Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0 - Elżbieta Guzek

Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0

Elżbieta Guzek

50,37 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5280-2
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 224
Rozmiar pliku: 6,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,37 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w Polsce, która zawiera tak kompleksową i wszechstronną analizę nowego wymiaru funkcjonowania bankowości internetowej w ramach tzw. modelu Web 2.0. Autorzy książki przedstawiają najistotniejsze uwarunkowania i mechanizmy wdrożeń różnorodnych innowacji internetowych Web 2.0. Wskazują na ich duże znaczenie dla rozwoju konkurencyjności banków w warstwie społecznej, aplikacyjnej i technologicznej. Na podstawie obszernych źródeł bibliografi cznych oraz licznych przykładów ze światowej i krajowej praktyki bankowej ukazują wpływ sukcesu rynkowego takich serwisów, jak Wikipedia, Google, Twitter, Facebook czy YouTube na proces transformacji modelu funkcjonowania współczesnej bankowości internetowej w wymiarze Banku Web 2.0. Jestem przekonany, że książka spotka się z dużym zainteresowaniem Czytelników, przede wszystkim studentów kierunków ekonomicznych, a także pracowników banków . Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu To ważna pozycja w polskiej literaturze ekonomicznej. Opisuje praktyczne możliwości wykorzystania potencjału bankowości internetowej i założeń CRM w nowym modelu biznesowym opartym na Web 2.0 . Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Spis treści

O autorach 7
Wprowadzenie 9
1. Bankowość internetowa - istota i kierunki rozwoju 15
1. 1. Koncepcja bankowości internetowej 15
1. 2. Przesłanki rozwoju internetowych usług bankowych 23
1. 3. Proces ewolucji bankowości internetowej 31
1. 4. Modelowe etapy rozwoju bankowości internetowej 33
2. Determinanty popytowe bankowości internetowej 37
2. 1. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej na świecie 37
2. 2. Determinanty socjologiczne 40
2. 3. Determinanty behawioralne 47
2. 4. Profil klienta bankowości internetowej w świetle badań empirycznych 54
3. Koncepcja Internetu w modelu Web 2. 0 57
3. 1. Web 2. 0 jako nowy wymiar Internetu 57
3. 2. Megatrendy w rozwoju Internetu 64
3. 3. Uwarunkowania technologiczne Web 2. 0 67
3. 4. Uwarunkowania ekonomiczne Web 2. 0 68
3. 5. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne Web 2. 0 69
3. 6. Uwarunkowania społeczno-demograficzne Web 2. 0 72
3. 6. 1. Segmentacja behawioralna i psychograficzna 72
3. 6. 2. Profil prosumenta 73
3. 6. 3. Pokolenia X, Y i Z a klienci bankowości internetowej 75
4. Aplikacje Web 2. 0 w bankowości internetowej 82
4. 1. Bankowość internetowa kreowana przez klientów (user-generated banking) 82
4. 2. Aplikacje społecznościowe (social software) w bankowości internetowej 87
4. 2. 1. Istota aplikacji społecznościowych 87
4. 2. 2. Blog banking (bloggig) 90
4. 2. 3. Mikroblogi (mikroblogging) 95
4. 2. 4. Bankowe fora dyskusyjne (Internet forum) 99
4. 2. 5. Strony internetowe wiki 102
4. 2. 6. Serwisy otwartej innowacji (crowdsourcing) 106
4. 2. 7. Syndykacja internetowa (Web syndication) 111
4. 2. 8. Podkasty (podcasting) 115
4. 2. 9. Widżety (Web widgets) 118
4. 2. 10. Folksonomia i chmurki tagów (tag clouds) 119
4. 2. 11. Zakładki społecznościowe (social bookmarking) 123
4. 2. 12. Serwisy społecznościowe (Facebook, YouTube banking) 126
4. 2. 13. Pełna wirtualizacja banku Web 2. 0 140
4. 3. Nowy paradygmat relacji banku z klientami - model diamentu 143
5. Bankowość internetowa Web 2. 0 - aspekty technologiczne 147
5. 1. Istota "architektury uczestnictwa" 147
5. 2. Hybrydowa witryna internetowa (mash-up) 150
5. 3. Aplikacje RIA (Rich Internet Application) 154
5. 4. Metody organizacji interfejsu użytkownika serwisu bankowego 157
5. 4. 1. Personalizacja serwisu obsługi 157
5. 4. 2. Agregacja kont (account aggregation) 161
5. 4. 3. Formularze interaktywne (Web application) 164
5. 4. 4. Komunikatory internetowe typu Skype 166
5. 4. 5. Internetowe serwisy rekomendujące 168
5. 4. 6. Serwisy finansów osobistych - PFM (Personal Finance Management) 178
5. 5. Finanse społecznościowe dla pokoleń Y i Z 182
5. 6. Usługi społecznościowe dla pokolenia baby boomers 186
Zakończenie 195
Aneks. Wybrane definicje pojęcia bankowości elektronicznej 199
Bibliografia 203
Indeks 217

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »