Innowacje w zarządzaniu - Regina Lenart-Gansiniec (red.)

Innowacje w zarządzaniu

Regina Lenart-Gansiniec (red.)

98,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-361-4
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 372
Rozmiar pliku: 8,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
98,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi odzwierciedlenie tendencji dostrzeganych zarówno w nauce, jak i praktyce gospodarczej. Polegają one na tym, że organizacje nakierowane są na stałe poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Powstanie tej książki wynika z przekonania jej autorów o służebnej roli innowacji w budowaniu konkurencyjności oraz przewagi konkurencyjnej organizacji. Autorzy poszczególnych artykułów wskazują, że innowacje mogą być stosowane we wszystkich aspektach życia gospodarczego, począwszy od marketingu, projektowania, po jakość, badania i rozwój, kończąc na szkoleniach, finansach czy logistyce. Pełnią one nie tylko funkcje w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów, ale przede wszystkim w zarządzaniu organizacjami publicznymi.

Najważniejsze obszary tematyczne to:
- innowacja - istota i pojęcie, uwarunkowania,
- instrumentarium innowacji - społeczna odpowiedzialność biznesu, ICT, CRM, Big Data, marketing, controlling,
- innowacje w sektorze publicznym - innowacje w sektorze edukacji, związkach metropolitarnych, samorządzie terytorialnym,
- innowacje i zarządzanie zasobami ludzkimi - znaczenie kapitału ludzkiego w tworzeniu innowacji.

Autorami są młodzi adepci nauki z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce.

Spis treści

 

Wstęp

Część I

Innowacje – teoria i praktyka

Rozdział 1

W kierunku innowacyjności. Istota strategii innowacji – Edyta Maria Pieniacka

Rozdział 2

Innowacyjność jako główne narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa – z perspektywy pokolenia Y – Natalia Malik, Mateusz Niemczyk

Rozdział 3

Skuteczne zarządzanie procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie – propozycja usprawnień – Zofia Gródek-Szostak

Rozdział 4

Wiedza jako zasób kluczowy dla rozwoju ekoinnowacji w polskich firmach-dostawcach technologii środowiskowych – Magdalena Marczewska

Rozdział 5

Internacjonalizacja klastrów jako innowacyjna metoda rozwoju przedsiębiorstw i regionów – Sylwia Gębicz, Magdalena Konwa

Rozdział 6

Start-up jako innowacyjna forma biznesu – przykłady wybranych przedsięwzięć – Aleksandra Grzesik

Część II

Innowacje – narzędzia i wsparcie

Rozdział 7

Polish Entrepreneurs’ Shift to CSR Governance Innovation – Maria Halemba

Rozdział 8

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie budowania wizerunku pracodawcy – Magdalena Kaczyńska, Klaudia Kałuziak, Agnieszka Wojciechowska

Rozdział 9

Społeczna odpowiedzialność jako innowacja w turystyce – Konrad Suchecki

Rozdział 10

Zastosowanie analizy big data w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw – Alicja Choma

Rozdział 11

Rola internetu w innowacjach marketingowych – Liwia Delińska

Rozdział 12

Rola marketingu we współczesnej organizacji – Magdalena Murzyn

Rozdział 13

Trendy w marketingu społecznie zaangażowanym – Anita Tkocz

Rozdział 14

CRM jako kluczowy aspekt zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem – Beata Mitura, Magdalena Kostyra

Rozdział 15

Korzyści wynikające z zastosowania narzędzi informatycznych w controllingu – Katarzyna Wojdyła

Rozdział 16

Model Lean LPPO jako odpowiedź na główne bariery wdrożenia Lean Manufacturing – Maciej Pieńkowski

Część III

Innowacje – zarządzanie publiczne

Rozdział 17

Specyfika innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych – Aleksandra Dudzik

Rozdział 18

Wspieranie innowacyjności przez samorząd terytorialny a związek metropolitarny – Piotr Feczko

Rozdział 19

Budowanie potencjału innowacyjnego firm Dolnego Śląska z wykorzystaniem dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 – Marta Wysogląd

Rozdział 20

Problemy w procesie wprowadzania innowacji – na przykładach z życia zawodowego osób zarządzających instytucjami publicznymi –Natalia Wilk

Część IV

Innowacje – innowacje – kapitał ludzki

Rozdział 21

Koncepcje cech przywódczych w kontekście innowacyjnego zarządzania organizacją – Ligia Jankowska

Rozdział 22

Profil menedżera publicznego w opinii studentów Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – Mateusz Czuryło, Aleksandra Rzepecka, Remigiusz Trybus

Rozdział 23

Proces innowacji w aspekcie relacji płci na przykładzie badań prowadzonych w ramach projektu „InnoGend” – Ewelina Góral

Rozdział 24

Zarządzanie zaangażowaniem w pracę jako element zarządzania innowacją – Konrad Kulikowski

Rozdział 25

Rozwój kompetencji, a wiek pracowników – wnioski z badania pilotażowego – Wojciech Wychowaniec

Rozdział 26

Nowoczesne systemy motywacyjne stosowane przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na przywiązanie pracowników – Adrian Abramek, Damian Bujnik

Rozdział 27

Motywacja pracowników instytucji publicznej do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych na przykładzie wiejskiego urzędu gminy X – Karolina Piwowarczyk

Rozdział 28

Typologia mobbingu – Wiktoria Wajda

Rozdział 29

Staże jako skuteczne narzędzie rynku pracy – Ewelina Hadała

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

 

Wykaz autorów

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »