Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski - Małgorzata Bednarczyk

Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski

Małgorzata Bednarczyk

55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-360-7
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 244
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

We wzroście atrakcyjności turystycznej Polski najważniejszym aktualnie wyzwaniem jest innowacyjność produktów i firm turystycznych kształtowanej we współpracujących regionach. Książka Innowacje w turystyce adresowana jest do akademików, studentów menadżerskich profilów studiów turystycznych, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemach zarządzania turystyką na poziomie regionu.

Pozwoli na:
• zmianę optyki postrzegania specyfiki przebiegu procesu innowacji w turystyce,
• poznanie i skuteczne wykorzystanie efektów synergii wewnętrznych i zewnętrznych źródeł zdolności do innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych,
• efektywną budowę regionalnej przestrzeni współpracy zorientowanej na wzrost innowacyjności turystyki w regionie.

Zaprezentowano koncepcję innowacyjnego łańcucha wartości turystyki regionalnej (IŁWT) wraz z podaniem sposobów i technik identyfikacji poziomu współdziałania kluczowych interesariuszy w zakresie kształtowania innowacyjnych regionalnych produktów turystycznych. (...) Ostatecznym celem podejmowanych przez przedstawicieli obszaru wysiłków (...) jest wzrost dobrobytu lokalnej społeczności. Wykorzystanie opisanej koncepcji zarządzania zapewne zapoczątkowuje procesy ekonomiczno-społecznego rozwoju destynacji.
Prof. zw. dr hab. Leszek Kozioł
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Spis treści

Wprowadzenie - Małgorzata Bednarczyk 7

Część I
Regionalny potencjał innowacyjności w perspektywie przedsiębiorstw turystycznych

Rozdział 1.
Warunki sukcesu przesiębiorstwa turystycznego w dobie globalizacji - Karolina Nessel 13
1.1. Przyszłość turystyki 16
1.1.1. Globalizacja ekonomiczna 16
1.1.2. Środowisko i zasoby naturalne 19
1.1.3. Postęp technologiczny 20
1.1.4. Demografia 21
1.2. Szanse i wyzwania stojące przed branżą turystyczną 23
1.3. Czynniki sukcesu w turystyce w dobie globalizacji 25

Rozdział 2.
Polski sektor turystyczny w okresie globalnego kryzysu gospodarczego - Małgorzata Bednarczyk, Jarema Batorski 29
2.1. Polski rynek przewozów lotniczych w okresie dekoniunktury 31
2.2. Sektor turystyki w Polsce 35

Rozdział 3.
Kierunki współpracy przedsiębiorstw turystycznych w procesie innowacji 39
3.1. Małopolski Klaster Turystyczny „Beskid" - Jacek Gancarczyk, Bogusław Czerwiński, Kamila Kosal-Garbacz, Ryszard Szaroma 39
3.1.1. Zarządzanie Klastrem Beskid 41
3.1.2. Perspektywy rozwoju 44
3.2. Współpraca hoteli w ramach programu marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts - Agnieszka Ciesłowska 45
3.2.1. Geneza powołania Polish Prestige Hotels & Resorts 46
3.2.2. Zasady działania Polish Prestige Hotels & Resorts 50
3.2.3. Perspektywy rozwoju PPH & R 52

Rozdział 4.
Podstawy metodyczne badań 55
4.1. Model zintegrowanego zarządzania łańcuchem wartości turystyki na poziomie regionu - Małgorzata Bednarczyk 55
4.2. Metody badań i dobór próby badawczej - Małgorzata Bednarczyk, Krzysztof Jakóbik 66
4.3. Charakterystyka badanych kluczowych interesariuszy IŁWT - Marta Najda-Janoszka 69

Część II
Sprawność zarządzania w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych

Rozdział 5.
Poziom innowacyjności - Jacek Gancarczyk 77
5.1. Wprowadzenie teoretyczne 77
5.2. Wyniki badań 84
5.3. Wnioski 91

Rozdział 6.
Zdolność do współpracy - Marta Najda-Janoszka 93
6.1. Wprowadzenie teoretyczne 93
6.2. Wyniki badań 98
6.3. Wnioski 111

Rozdział 7.
Zarządzanie wiedzą - Jarema Batorski 115
7.1. Wprowadzenie teoretyczne 115
7.2. Wyniki badań 117
7.3. Wnioski 121

Rozdział 8.
Zarządzanie zasobami ludzkimi - Ewa Wszendybył-Skulska 123
8.1. Wprowadzenie teoretyczne 123
8.2. Wyniki badań 131
8.3. Wnioski 139

Rozdział 9.
Zastosowanie zaawansowanej technologii informacyjnej - Sebastian Kopera 145
9.1. Wprowadzenie 145
9.2. Sieci i relacje zewnętrzne jako przestrzeń uczenia się i tworzenia innowacji 146
9.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik wpływający na tworzenie i wdrażanie innowacji, a także relacje zewnętrzne i zarządzanie wiedzą 150
9.4. Wyniki badań 157
9.5. Wnioski 178

Część III
Jakość regionalnego otoczenia biznesu turystycznego

Rozdział 10.
Otoczenie instytucjonalne - Marta Najda-Janoszka 183
10.1. Wprowadzenie teoretyczne 183
10.2. Wyniki badań 186
10.3. Wnioski 191

Rozdział 11.
Otoczenie społeczne - Małgorzata Kurleto 193
11.1. Wprowadzenie teoretyczne 193
11.2. Społeczność lokalna 194
11.3. Turyści 195
11.4. Wyniki badań 196
11.4.1. Społeczność lokalna 196
11.4.2. Turyści 205
11.5. Wnioski 212

Część IV
Wykorzystanie efektów synergii - regionalne platformy współpracy

Rozdział 12.
Perspektywa przedsiębiorstw turystycznych - Marta Najda-Janoszka 217

Rozdział 13.
Perspektywa instytucjonalnego regionalnego otoczenia biznesu turystycznego - Marta Najda-Janoszka 221

Podsumowanie - Małgorzata Bednarczyk 223
Bibliografia 227

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »