Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców - Małgorzata Ganczar

Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców

Małgorzata Ganczar

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-357-7
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 198
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w sposób przystępny omawia możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji obywa­teli i przedsiębiorców z instytucjami publicznymi.
W książce przedstawiono m.in.:
• rozwój, założenia i podstawy prawne elektronicznej administracji,
• Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oferującą e-usługi publiczne dla przedsiębiorców i obywateli,
• podpis elektroniczny,
• wykorzystanie komunikacji elektronicznej w procedurze administracyjnej oraz zamówieniach publicznych,
• e-Podatki,
• dostęp do informacji publicznej.
Korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej przy świadczeniu usług publicznych staje się obecnie koniecznością. Administracja publiczna musi sprostać oczekiwaniom swych klientów oraz przepisom prawnym nakładającym określone obowiązki na podmioty publiczne w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Zaletą książki jest kompleksowe opracowanie problematyki związanej z procesem informatyzacji administracji publicznej.
Książka jest adresowana do klientów (obywateli i przedsiebiorców) załatwiających sprawy przed organami administracji publicznej, do pracowników ad­ministracji publicznej a także pozwala zapoznać się z zagadnieniami prawa Internetu studentom prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz oznaczeń i skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1
Społeczeństwo i administracja publiczna w dobie Internetu
1.1. Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym
1.2. Unia Europejska jako Społeczeństwo Informacyjne
- realizacja Strategii Lizbońskiej
1.3. Usługa społeczeństwa informacyjnego
1.4. Implementacja społeczeństwa informacyjnego w Polsce
1.5. Rola administracji publicznej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2
Prawne aspekty Idei e-Government
2.1. Pojęcie i rozwój e~Governmentu na świecie
2.2. IDA - Wymiana Danych między Administracjami
2.3. e-Government w realiach polskiej administracji publicznej
2.3.1. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - założenia
2.3.2. Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
2.3.3. Usługi dla obywateli i przedsiębiorców
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3
Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce
3.1. Nowy dział administracji rządowej - informatyzacja
3.2. Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznej
3.2.1. Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.2.2. Plan Informatyzacji Państwa
3.3. Dokument elektroniczny
3.4. Podpis elektroniczny
3.5. Wykorzystanie narzędzi e-administracji w procedurze administracyjnej
3.5.1. Wnoszenie podań
3.5.2. Doręczenia elektroniczne
3.6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej
w zamówieniach publicznych
3.7. Rejestry publiczne
3.8. e-Podatki
3.9. Podsumowanie

Rozdział 4
Dostęp do informacji będących w posiadaniu administracji publicznej
4.1. Zasady leżące u podstaw prawa dostępu do informacji
4.1.1. Idee demokratyczne a dostęp do informacji
4.1.2. Wolność wypowiedzi
4.1.3. Zasada jawności
4.1.4. Zasada zaufania obywateli do państwa
4.1.5. Zasada równości w dostępie do informacji publicznej
4.2. Pojęcie informacji publicznej
4.3. Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym
4.4. Dostęp do informacji publicznej w Unii Europejskiej
4.5. Gwarancja dostępu do informacji w prawie polskim.
4.5.1. Geneza prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce
4.5.2. Konstytucyjne podstawy prawa dostępu do informacji publicznej
4.5.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa dostępu
do informacji publicznej
4.5.4. Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej
4.5.5. Biuletyn Informacji Publicznej
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5
Ograniczenia dostępu do informacji publicznej
5.1. Ochrona informacji niejawnych
5.2. Ochrona danych osobowych
5.3. Ochrona baz danych
5.4. Podsumowanie

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »