Inaczej o dobrym i mądrym życiu. Inspirujący poradnik o sekretach bycia szczęśliwym i spełnionym - Andrzej Moszczyński

Inaczej o dobrym i mądrym życiu. Inspirujący poradnik o sekretach bycia szczęśliwym i spełnionym

Andrzej Moszczyński

49,90 zł34,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Wydawnictwo PII Polska
ISBN 978-83-67017-40-4
Data wydania 29 września 2021
Język: Polski
Liczba stron: 706
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Brak
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 706
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Brak
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 706
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Brak
Fragment: Pobierz fragment MOBI
49,90 zł34,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Opis

Inaczej o dobrym i mądrym życiu to książka o umiejętności stosowania strategii osiągania wartościowych celów. Autor opisuje 22 aspekty, które prowadzą do bycia mądrym. W jakim znaczeniu mądrym?

Mądry człowiek jest skupiony na działaniu ukierunkowa­nym na podnoszenie jakości życia, zarówno swojego, jak i in­nych. O tym jest ta książka: o byciu szczęśliwym, o poznaniu siebie, by zajmować się tym, w czym mamy największy poten­cjał, o  rozwinięciu poczucia własnej wartości, które jest pod­stawowym czynnikiem utrzymywania dobrych relacji z samym sobą i innymi ludźmi, o byciu odważnym, wytrwałym, wnikli­wym, entuzjastycznym, posiadającym optymalną wiarę w siebie, a także o byciu realistą.

Mądrość to umiejętność czynienia tego, co szlachetne. Z ta­kiego podejścia rodzą się następujące czyny: nie osądzamy, jes­teśmy tolerancyjni, życzliwi, pokorni, skromni, umiejący prze­baczać. Mądry człowiek to osoba asertywna, wyznaczająca sobie pozytywne cele, ustalająca priorytety, planująca swoje działania, podejmująca decyzje i przyjmująca za nie odpowiedzialność. Mądrość to też zaufanie do siebie i innych, bycie zmotywowa­nym i posiadającym jasne wartości nadrzędne (do których naj­częściej należą: miłość, szczęście, dobro, prawda, wolność).

Autor książki opisuje proces budowania mentalności bycia mądrym. Wszechobecna indoktrynacja jest przeszkodą na tej drodze. Jeśli jakaś grupa nie uczy tolerancji, przekazuje fał­szywy obraz bycia zadowolonym człowiekiem, to czy można mówić o uczeniu się mądrości? Zdaniem autora potrzebujemy mądrości niemal jak powietrza czy czystej wody. W tej książce będziesz wielokrotnie zachęcany do bycia mądrym, co w rezul­tacie prowadzi też do bycia szczęśliwym i spełnionym.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »