Implementacja strategii zarządzania w przedsiębiorstwie. Ujęcie systemowe - Gracjana Noga

Implementacja strategii zarządzania w przedsiębiorstwie. Ujęcie systemowe

Gracjana Noga

44,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo
ISBN 978-83-8175-278-7
Data wydania 12 marca 2021
Język: Polski
Liczba stron: 173
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 173
Rozmiar pliku: 7,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
44,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

ZARZĄDZANIE

Współczesne firmy funkcjonują w skomplikowanych i dynamicznie zmieniających się warunkach, co utrudnia zarządzającym nie tylko przygotowanie dobrej strategii, lecz także skuteczne jej wdrożenie. Implementacji strategii towarzyszy duży stopień złożoności, co powoduje, że przedsięwzięcia mające na celu realizację długofalowych celów często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Publikacje o strategii dostępne na rynku wydawniczym nie ułatwiają menedżerom zadania, gdyż najczęściej są one poświęcone cząstkowemu, teoretycznemu lub praktycznemu, opisowi wybranych zagadnień wdrażania strategii.

Tę lukę stara się wypełnić niniejsza monografia, która proponuje kompleksowe podejście do złożonego problemu wdrażania strategii. Autorka publikacji prezentuje nie tylko dotychczasowy dorobek teoretyczno-metodyczny w zakresie wdrażania strategii, ale także własny ogląd i ocenę tej problematyki, włącznie z modelem implementacji strategii zarządzania. Książka zawiera konkretne metody, które mogą być przydatne w procesie wdrażania strategii w firmach. Przedstawia także koncepcję doboru metod implementacji strategii przy uwzględnieniu warunków otoczenia i innych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji.

Monografia może stanowić cenny przewodnik dla praktyków zarządzania, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla i wszystkich tych, którzy w swojej aktywności zawodowej podejmują trud wdrażania strategii. Skorzystają z niej także studenci kierunków biznesowych.

 

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Przegląd teoretyczno-metodycznych koncepcji implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie

1.1. Wprowadzenie

1.2. Pojęcie strategii i implementacji strategii zarządzania w krytycznym studium literatury przedmiotu

1.3. Analiza badań nad implementacją strategii zarządzania w przedsiębiorstwach

1.4. Wybrane modele implementacji strategii w dorobku zarządzania strategicznego

1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Ujęcie systemowe jako teoretyczno-metodyczna koncepcja implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie

2.1. Wprowadzenie

2.2. Założenia systemowego ujęcia implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie

2.3. Charakterystyka systemu implementacji strategii zarządzania

2.4. Struktura systemu implementacji strategii zarządzania

2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Identyfikacja systemu implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwach – wyniki badań empirycznych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Założenia koncepcji badań

3.3. Analiza procesu formułowania strategii zarządzania w badanych przedsiębiorstwach

3.4. System implementacji strategii zarządzania w badanych przedsiębiorstwach

3.5. Wnioski wynikające z badań

3.6. Podsumowanie

Rozdział 4. Rekomendowana metodyka systemu implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie

4.1. Wprowadzenie

4.2. Koncepcja metodyczna implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie

4.3. Dobór metod w systemie implementacji strategii w przedsiębiorstwie

4.4. Dyrektywy wykorzystania systemu implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie

4.5. Podsumowanie

Zakończenie

Załącznik

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków