Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się - Jolanta Bonar

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Jolanta Bonar

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-118-8
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego możliwości i kompetencje dzieci, twórczego charakteru procesu uczenia się, a także metodologicznych aspektów badań dziecka i dzieciństwa.

Książka powstała z inspiracji ukierunkowanych na trzy obszary: kulturę edukacji osadzoną w tradycji sprowadzającej kształcenie do transmisji wiedzy i przekonań, środowisko edukacyjne pobudzające rozwój dziecięcych zdolności oraz kreatywność pojmowaną jako dziecięce odczytywanie, rozpoznawanie i wymyślanie świata. Podobnie jak w tomie Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice - rozpoznania - perspektywy, można tu znaleźć odwołania do wielu teorii mieszczących się jednak w dyskursie konstruktywistycznym. Niezależnie od podejmowanej problematyki większość Autorów ujmuje ją z perspektywy interpretatywnej.

Spis treści

 

Wstęp 7

Bogusław Śliwerski, Krytycznie o stanie badań i awansów naukowych w pedagogice wczesnoszkolnej 13

Wiesława Leżańska, Działania polskich pedologów jako dobre tradycje badań nad dzieckiem 29

Joanna Sosnowska, Organizacja i zadania miejskich placówek wychowania przedszkolnego w Łodzi w okresie międzywojennym 43

Alina Wróbel, Relacja teoria – praktyka jako element myślenia pedagogów wczesnej edukacji 59

Krzysztof J. Szmidt, Twórczość dzieci jako przedmiot sporu romantyków z realistami w świetle najnowszych koncepcji kreatologii pedagogicznej 71

Marta Uberman, Od kształtu koła do wizerunku człowieka – obrazowanie figuratywne dziecka w perspektywie poszukiwań archetypowo-mitycznych symboli kultury 83

Elżbieta Płóciennik, Twórczość jako predyktor mądrości dziecka w starszym wieku przedszkolnym statusem 97

Anna Buła, Najmłodsi uczniowie filozofują – w horyzoncie dziecięcej dyskusji o prawdzie, wolności i pięknie 109

Jovita Vaškevič-Buś, Twórcza aktywność uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w zakresie pisania opowiadań inspirowanych obrazkiem 121

Karolina Skarbek, Pobudzanie rozwoju dziecięcych uzdolnień matematycznych 131

Noty o Autorach 143

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »