Hiszpański Kompletny - Dorota Lasota

Hiszpański Kompletny

Dorota Lasota

15,28 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo E-bookowo
ISBN 978-83-938814-1-3
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 132
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
15,28 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Hiszpański kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem hiszpańskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.

Spis treści

Przedmowa 
Porady jak się uczyć 
Wymowa hiszpańska

Gramatyka
1. Alfabet (el alfabeto) 
2. Zaimki osobowe 
3. Czasownik „być” 
4. Liczebniki 
5. Daty 
6. Liczba mnoga 
7. Rodzajniki 
8. Rzeczowniki męskie i żeńskie 
9. Mucho/poco 
10. Demasiado 
11. Tan/tanto 
12. Forma nieosobowa haber 
13. Zaimki wskazujące este/ese/aquel 
14. Czasownik tener 
15. Zaimki dzierżawcze 
16. Zaimki w funkcji dopełnienia 
17. Zaimki zwrotne 
18. Zaimki pytające 
19. Zaimki nieokreślone 
20. Tryb rozkazujący 
21. Czasowniki modalne poder, saber, querer, deber, soler 
22. Tener que 
23. Czas presente de indicativo 
24. Estar+gerundio 
25. Pretérito perfecto 
26. Pretérito indefinido 
27. Pretérito imperfecto 
28. Pretérito pluscuamperfecto 
29. Futuro imperfecto 
30. Futuro perfecto 
31. Condicional simple 
32. Condicional compuesto 
33. Subjuntivo 
34. Ir+a+bezokolicznik 
35. Strona bierna (la voz pasiva) 
36. Konstrukcje waloryzujące: gustar/doler/molestar/parecer/encantar 
37. Reakcje también/tampoco 
38. Rodzajnik a znaczenie rzeczownika 
39. Przyimki miejsca i ruchu 
40. Przyimki czasu 
41. Spójniki 
42. Czasowniki hacer, poner 
43. Czasowniki ser/estar + przymiotnik 
44. Stopniowanie przymiotników 
45. Muy/mucho 
46. Tworzenie rzeczowników 
47. Budowanie przysłówków

Słownictwo
1. Podstawowe zwroty 
2. Kontynenty, kraje i ich mieszkańcy (os continentes, los países y sus habitantes)
3. Dni tygodnia, pory roku, czas (los días de la semana, las estaciones, el tiempo)
4. Rodzina (la familia)
5. Części ciała, opis człowieka (las partes del cuerpo, la descripción del hombre)
6. Kolory i ubrania, zakupy (los colores y la ropa, la compra)
7. Jedzenie (la comida)
8. Podróże (los viajes)
9. Czas wolny, wakacje (el tiempo libre, las vacaciones)
10. Natura i przyroda (la naturaleza)
11. Zwiedzanie, pytanie o drogę (visitar, preguntar por el camino)
12. Dom (la casa)
13. Szkoła (la escuela)
14. Życie codzienne (la vida diaria)
15. Zdrowie (la salud)
16. Praca (el trabajo)
17. Nauka i technika (la ciencia y la tecnología)
18. Ochrona środowiska i wszechświat (la protección del medio ambiente y el universo)
19. Media (los medios de comunicación)
20. Państwo i społeczeństwo (el país y la sociedad)
21. Przestępczość i problemy społeczne (la delincuencia y los problemas sociales)
22. Klęski żywiołowe, wojna (los desastres naturales, la guerra)
23. Myśli, uczucia, emocje (los pensamientos, los sentimientos, las emociones)
24. Święta (las fiestas)
25. Religia (la religión)
26. Samochód (el coche)
27. Biznes i ekonomia (el negocio y la economía)

Czasowniki złożone (los verbos compuestos)
Wyrażenia, kolokacje i powiedzenia hiszpańskie (las expresiones, las colocaciones y los dichos españoles)
Czasowniki nieregularne (verbos irregulares)

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »