Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów - Jolanta Kolbuszewska

Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów

Jolanta Kolbuszewska

19,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-480-8
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 235
Rozmiar pliku: 4,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsze wydawnictwo w zamyśle autorek ma stanowić tom pierwszy wielotomowej antologii, na którą złożą się materiały i opracowania odnoszące się do różnych epok i nurtów socjalizmu. W oddawanym do rąk czytelnika tomie zebrane zostały wypowiedzi polskich badaczy dziejów sympatyzujących z ruchem socjalistycznym ‒ od momentu powstania pierwszych tego typu organizacji na ziemiach polskich po rok 1918. Wyselekcjonowane wypowiedzi poświęcone życiu społecznemu, politycznemu, funkcjonowaniu kultury i nauki odzwierciedlają wielość sposobów rozumienia doktryny, płynność postaw i idei, bogactwo oraz zróżnicowanie nurtów polskiego socjalizmu. Reprezentanci wybranej grupy zawodowej, prezentujący światopogląd lewicowy (tzw. lewica niepodległościowa) popularyzowali bliskie sobie idee wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Celem autorek było zarówno przypomnienie postaci, jak i próba prezentacji wyznawanego przez nie zespołu wartości. Nie analizowano teorii i przemian dokonujących się w myśli socjalistycznej, nie śledzono też pojawiających się w łonie ugrupowań partyjnych podziałów i wyodrębniających się nurtów. Autorki interesował sposób recypowania idei, jej krytyka, złożoność interpretacji oraz stopień oryginalności poglądów polskich socjalistów spod znaku Klio.

Publikacja przekracza ramy tradycyjnej antologii. Poza edycją tekstów, zawiera również partie monograficzne, na które składają się biogramy autorów z fotografiami, zestawienie podstawowej literatury traktującej o ich życiu i działalności, a także rozdział wstępny zarysowujący portret zbiorowy pierwszych pokoleń socjalistów polskich podejmujących refleksję nad dziejami. Całość zamykają indeks, bibliografia i zestawienie źródeł pochodzenia wykorzystanych fotografii.

Niniejsze wydawnictwo stawia sobie za zadanie przywrócenie pamięci o postaciach, określonym środowisku ideowym oraz popularyzację wypowiedzi, które być może w jakiejś części zachowały aktualność.

Spis treści

Pierwsze pokolenia polskich historyków–socjalistów, próba portretu zbiorowego  13

Zofia Daszyńska-Golińska (1866–1934)  31

Zofia Daszyńska-Golińska, Przełom w socjalizmie, Wstęp  40

Zofia Daszyńska-Golińska, Przełom w socjalizmie, Rozdział IV  47

Ludwik Kulczycki (1866–1941)  71

Mieczysław Mazowiecki (Ludwik Kulczycki), Materialistyczne pojmowanie dziejów  81

Wilhelm Feldman (1868–1919)  103

Wilhelm Feldman, Sztuka a życie  111

Feliks Perl (1871–1927)  121

Feliks Perl, Socjalizm dzieckiem chrześcijaństwa  129

Emil Haecker (1875–1934)  141

Emil Haecker, Karol Marks. Jego żywot i nauki. W setną rocznicę urodzin  149

Józef Dąbrowski-Grabiec (1876–1926)  173

Konrad Stefański (Józef Dąbrowski-Grabiec), Na dziś. Zadania polityki socjalistycznej w Zaborze rosyjskim  182

Stanisłw Loewenstein (1890–1944)  197

Les (Stanisław Loewenstein), Ostatnie Zjazdy młodzieży  204

Wincenty Gorzycki (1893–1923)  211

Zygmunt Narski (Wincenty Gorzycki), Maksymalizm społeczny  217

Zygmunt Narski (Wincenty Gorzycki), O zmianę stanowisk  222

Źródła ilustracji  227

Indeks osobowy  229

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »