Historia urzędu koronera w systemie prawnym common law -

Historia urzędu koronera w systemie prawnym common law

14,13 zł12,72 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Ridero
ISBN 978-83-8384-207-3
Data wydania 1 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 24
Rozmiar pliku: 531,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
14,13 zł12,72 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Począwszy od zarania dziejów każda śmierć człowieka rodziła w świadomości osób z jego bliższego oraz dalszego otoczenia pytania o to, czy zgon nastąpił zprzyczyn naturalnych, w następstwie samounicestwienia, nieszczęśliwego wypadku, czy też zajścia o charakterze kryminalnym, a jeśli w śmiertelnym zejściu ofiary brały udział osoby trzecie, to jaki był ich wpływ na ten tragiczny skutek. Koroner miał znaleźć odpowieź na to pytanie. (ksiażka została utworzona przy pomocy AI)