Hetman Piotr Doroszenko a Polska -

Hetman Piotr Doroszenko a Polska

16,00 zł14,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-1480-8
Data wydania 26 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 511
Rozmiar pliku: 6,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,00 zł14,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Dzieło zmarłego przed laty badacza, jednego z najlepszych znawców przeszłości Ukrainy, poświęcone jest historii problemu kozackiego w Polsce przedrozbiorowej - w okresie rządów hetmana Piotra Doroszenki na Ukrainie (1665-1676). Wielki atut tej pracy stanowią liczne materiały źródłowe, użyte często po raz pierwszy. Z książki korzystać będą zarówno przedstawiciele świata nauki jak i miłośnicy historii.

Spis treści

Spis Treści

Zbigniew Wójcik

Przedmowa

Wstęp

Rozdział I

Ukraina po Śmierci Bohdana Chmielnickiego

Rozdział II

Pierwsze lata hetmaństwa Piotra Doroszenki (1665–1667)

Rozdział III

O jedność i niepodległość Ukrainy

Rozdział IV

Pertraktacje polsko-kozackie w Ostrogu

Rozdział V

W przededniu najazdu tureckiego

Rozdział VI

Haniebny rok 1672 i jego skutki

Rozdział VII

Zmagania zbrojne o Prawobrzeże

Rozdział VIII

Likwidacja rządów Doroszenki

Źródła i bibliografia

Indeks osób i miejscowości