Grzech Sodomii w przestrzeni politycznej, prawnej i społecznej Polski nowożytnej - Piotr Lewandowski

Grzech Sodomii w przestrzeni politycznej, prawnej i społecznej Polski nowożytnej

Piotr Lewandowski

13,66 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo E-bookowo
ISBN 978-83-7859-423-9
Data wydania grudzień 2014
Język: Polski
Liczba stron: 159
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 159
Rozmiar pliku: 5,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
13,66 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Moja praca będzie przedstawiać krótką historię homoseksualizmu. Jest to problem rzadko spotykany w opracowaniach historycznych, a prawie w ogóle nieporuszony przez polskich historyków. Niemniej problem ten istniał już od samego początku istnienia państwa polskiego. Nie jest to problem mały, gdyż obejmujący 4 – 6% ludności. Przedmiotem badań niniejszej pracy będzie postrzeganie homoseksualizmu jako zjawiska funkcjonującego od najdawniejszych czasów w społeczeństwie. W tej pracy postaram się przede wszystkim przedstawić postrzeganie, występowanie, stosunek społeczeństwa i prawa do zjawiska homoseksualizmu w Polsce w czasach nowożytnych, czyli od XVI do XVIII wieku. Będę próbował rzucić światło na penalizację zachowań homoseksualnych od najdawniejszych czasów, dlatego pracę swą zacznę już od opisywania zjawiska homoseksualizmu w starożytności, co w pełni pozwoli na uchwycenia zmian, jakie zachodziły w pojmowaniu i akceptowaniu osób o odmiennej orientacji seksualnej. Szczegółowa analiza będzie dotyczyć ziem I Rzeczpospolitej począwszy od średniowiecza poprzez okres nowożytny. Takie przedstawienie sprawy pozwoli na kompletne ukazanie problemu sodomii w Polsce przedrozbiorowej, ukaże wywodzące się stereotypy, a także zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni wieków względem homoseksualizmu.

W swojej pracy chcę zebrać i rozszerzyć dotychczasowe wiadomości odnośnie tolerancji i nietolerancji homoseksualizmu w Polsce nowożytnej. Będę starał się przedstawić ów problem w polskim prawie karnym (co groziło za zachowania homoseksualne, jakie kary były przewidziane), a także w obyczajowości (stosunek społeczeństwa do osób homoseksualnych). Posłużą mi do tego przede wszystkim źródła pamiętnikarskie (Martin Grunereg, Marcin Matuszewicz, Andrzej Kitowicz, Walerian Nekanda Trempka) kodeksy prawa (Bartłomiej Groicki), teksty moralizatorskie (Adam Gdacjusz, Marcin Krowicki, Jan Jonston), a także opracowania Zbigniewa Kuchowicza, Marii Boguckiej, Janusza Tazbira. Niestety większość z nich odbiera homoseksualizm w zakresie zboczeń i dewiacji seksualnych, dlatego też ich prace na ten temat są już przestarzałe i nieadekwatne do wyników badań naukowych chwili obecnej. Będę posiłkował się również wieloma innymi pomniejszymi tekstami i opracowaniami także z natury antropologii (Michael Foucault), czy seksuologii (Zbigniew Lew Starowicz). Posłużę się również literaturą katolicką, która jest nieprzychylna do zjawiska homoseksualizmu, dzięki czemu dostarcza ona wiele argumentów i źródeł dla wytłumaczenia zjawiska nietolerancji. Mam nadzieję, że moja praca rzuci nieco jaśniejsze światło na omawiany przeze mnie problem i rzetelnie ukaże sytuację, jaka panowała w nowożytności w akceptacji homoseksualizmu.

Spis treści

Wstęp
Starożytność
Starożytne początki
Greckie korzenie
Rzymska codzienność
Żydowski ideał seksualny
Średniowiecze
Co mówi Pismo Święte? – nauki świętego Pawła
Wczesne średniowiecze
Ojcowie Kościoła
Okres od VI do XII wieku
Naprawa Kościoła – Piotr Damiani i Tomasz z Akwinu
Homoseksualizm w zgromadzeniach zakonnych
Homoseksualista w świetle średniowiecznego prawa
Średniowiecze w Polsce
Nowożytność
Nowożytne pojęcie sodomii
Sodomia wedle kościelnego prawa nowożytnego
Jako mają być karani ci, co przeciwko przyrodzeniu grzeszą – homoseksualizm w prawie świeckim
Polskie realia
Wgląd do nowożytnej Biblii – kształtowanie obyczajów
Sodomia formą pomówienia
Zasięg zjawiska – miasto i wieś
Moralność sodomity
Z pamiętnika nowożytnego homoseksualisty
Rzeczywistość nowożytna wobec sodomity
Zakończenie
Bibliografia
Przypisy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »