Gramatyka języka rosyjskiego - Julia Piskorska

Gramatyka języka rosyjskiego

Julia Piskorska

2,56 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Literat
ISBN 978-83-7898-452-8
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 100
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
2,56 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Ta książka została stworzona z myślą o wszystkich, którzy odkrywają uroki języka rosyjskiego i pragną wzbogacić lub uporządkować swoją wiedzę w zakresie gramatyki. Materiał tu zebrany stanowi kwintesencję zasad i reguł gramatycznych istniejących i już przedstawionych w licznych podręcznikach do nauki języka rosyjskiego, jednak w obecnej formie jest łatwy do opanowania dla czytelnika. Sprzyjają temu liczne zestawienia tabelaryczne i schematy, w przejrzysty sposób przedstawiające reguły gramatyczne, a także wytłuszczenia i podkreślenia, mające na celu zwrócenie uwagi czytelnika na ważne informacje dotyczące danego zagadnienia gramatycznego. Liczne przykłady, jak również ich polskie tłumaczenia doskonale ilustrują zastosowanie reguł gramatycznych i pomagają w ich przyswojeniu. Niniejsza książka jest doskonałym, podręcznym kompendium gramatyki języka rosyjskiego dla każdego, a zwłaszcza dla uczniów i studentów ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym.

Spis treści

ALFABET 6

I FONETYKA 7

Podział głosek 7

Akcent 7

Ruchomość akcentu 7

Samogłoski 8

Wpływ akcentu na wymowę samogłosek 8

Spółgłoski 9

Różnice w wymowie spółgłosek w języku rosyjskim i polskim 9

Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne 10

Wybrane grupy spółgłoskowe 10

Najczęściej spotykane wymiany spółgłosek 11

II SŁOWOTWÓRSTWO 12

Budowa wyrazu 12

Przedrostki (prefiksy) 12

Przyrostki (sufiksy) 13

Analiza słowotwórcza wyrazu 14

Wyrazy złożone 15

Wyrazy-skróty 15

III CZĘŚCI MOWY 16

Rzeczowniki 16

Pojęcie ogólne 16

Rzeczowniki własne i ich pisownia 16

Rodzaj rzeczowników 16

Końcówki rodzajowe rzeczowników 18

Liczba rzeczowników 18

Rzeczowniki nieodmienne 19

Deklinacje rzeczowników 20

Przymiotniki 24

Pojęcie ogólne 24

Rodzaj przymiotników 25

Liczba przymiotników 25

Deklinacja przymiotników 25

Przyrostki 28

Stopniowanie przymiotników 28

Zaimki 29

Pojęcie ogólne 29

Podział zaimków 30

Deklinacja zaimków osobowych 30

Deklinacja zaimków dzierżawczych 31

Deklinacja zaimków wskazujących 33

Deklinacja zaimków uogólniających 34

Deklinacja zaimków nieokreślonych 35

Liczebniki 36

Pojęcie ogólne 36

Podział liczebników 36

Liczebniki ułamkowe 38

Deklinacje wybranych liczebników 38

Liczebniki zbiorowe 40

Czasowniki 40

Pojęcie ogólne 40

Czasowniki dokonane i niedokonane 41

Bezokolicznik 42

Koniugacja (odmiana czasowników) 43

Czas przyszły 44

Czas przeszły 45

Czasowniki ruchu i przedrostki 46

Różnice w związku rządu niektórych czasowników rosyjskich i polskich 47

Tryb rozkazujący 48

Tryb przypuszczający 49

Imiesłów przymiotnikowy 50

Imiesłów przysłówkowy 52

Przysłówki 53

Pojęcie ogólne 53

Podział przysłówków 54

Stopniowanie przysłówków 55

Przyimki 56

Pojęcie ogólne 56

Łączliwość przyimków 56

Spójniki 58

Pojęcie ogólne 58

Podział spójników 58

Partykuła 59

Pojęcie ogólne 59

Podział partykuł 60

IV NIEKTÓRE ZASADY PISOWNI I INTERPUNKCJI ROSYJSKIEJ 61

Pisownia samogłosek 61

Pisownia o nieakceptowanego 61

Pisownia samogłosek w przedrostkach 63

Pisownia samogłosek w rdzeniach wyrazów 64

Pisownia liter е, ё, ю, я 66

Pisownia litery э 66

Pisownia spółgłosek 67

Pisownia podwójnych spółgłosek 67

Pisownia spółgłosek w przedrostkach 68

Pisownia i wymowa spółgłosek т, д, г 69

Pisownia i wymowa grup spółgłoskowych 70

Pisownia znaku twardego i miękkiego 71

Słowa prezentujące gramatyczną funkcję ь 71

Pisownia wyrazów z łącznikiem 71

Pisownia imion własnych, nazwisk i miejscowości 73

Rosyjskie imiona 73

Rosyjskie nazwiska odmienne 73

Nazwiska nieodmienne 74

Polskie nazwiska 74

Polskie miejscowości 75

Pisownia wielkich i małych liter 75

Interpunkcja 76

Kropka 76

Przecinek 78

Znak zapytania 84

Wykrzyknik 84

Wielokropek 85

Myślnik 85

POMOCNICZY SŁOWNICZEK TERMINÓW JĘZYKOZNAWCZYCH 87

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE 91

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE WYPOWIEDZENIA W JĘZYKU ROSYJSKIM 94

LITERATURA 96

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »