Gramatyka języka francuskiego - Anna Wieczorkowska

Gramatyka języka francuskiego

Anna Wieczorkowska

2,56 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Literat
ISBN 978-83-7774-494-9
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 100
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
2,56 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Ta książka została stworzona z myślą o wszystkich, którzy odkrywają uroki języka francuskiego i pragną wzbogacić lub uporządkować swoją wiedzę w zakresie gramatyki. Materiał tu zebrany stanowi kwintesencję zasad i reguł gramatycznych istniejących i już przedstawionych w licznych podręcznikach do nauki języka francuskiego, jednak w obecnej formie jest łatwy do opanowania dla czytelnika. Sprzyjają temu liczne zestawienia tabelaryczne i schematy, w przejrzysty sposób przedstawiające reguły gramatyczne, a także wytłuszczenia i podkreślenia, mające na celu zwrócenie uwagi czytelnika na ważne informacje dotyczące danego zagadnienia gramatycznego. Liczne przykłady, jak również ich polskie tłumaczenia doskonale ilustrują zastosowanie reguł gramatycznych i pomagają w ich przyswojeniu. Niewątpliwym atutem tej książki jest również zamieszczone na końcu zestawienie tabelaryczne odmian najważniejszych czasowników nieregularnych. Każdy rozdział został stworzony według schematu: definicja, reguły tworzenia i zastosowanie. Chodzi o to, aby ułatwić czytelnikowi wyszukiwanie najważniejszych informacji na dany temat przy niewielkim nakładzie czasu. Teksty opatrzone symbolem rączki mają na celu zwrócenie uwagi czytelnika na wyjątki od reguły i dodatkowe informacje konieczne do zrozumienia omawianego pojęcia gramatycznego, natomiast fragmenty opatrzone nagłówkiem „Chcesz wiedzieć więcej?” zawierają informacje dodatkowe, wzbogacające wiedzę czytelnika w swego rodzaju ciekawostki przydatne w codziennym obcowaniu z językiem. Niniejsza książka jest doskonałym, podręcznym kompendium gramatyki języka francuskiego dla każdego, a zwłaszcza dla uczniów i studentów ze znajomością języka francuskiego na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym.

 

Spis treści

I Rodzajnik 5

Rodzajnik określony 5

Rodzajnik nieokreślony 8

Rodzajnik cząstkowy 9

II Rzeczownik 11

III Zaimek 15

Zaimek osobowy 15

Zaimek zwrotny 18

Zaimek dzierżawczy 19

Zaimek wskazujący 20

Zaimek względny 21

Zaimek pytający 23

Zaimek nieokreślony 24

IV Liczebnik 25

V Przymiotnik 28

VI Przysłówek 35

VII Przyimek 38

VIII Czasownik 43

IX Strona bierna czasownika 47

X Tryby i czasy 48

Tryb oznajmujący 48

Tryb warunkowy 57

Tryb łączący 60

Tryb rozkazujący 63

XI Bezokolicznik 64

XII Imiesłów 66

XIII Imiesłów przysłówkowy 69

XIV Mowa niezależna/zależna 69

XV Szyk wyrazów w zdaniu 72

Zdanie oznajmujące 72

Zdanie pytające 72

Zdanie przeczące 74

XVI Spójnik 75

XVII Wykrzyknik 77

XVIII Odmiana czasowników nieregularnych 78

Słowniczek terminów gramatycznych 94

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »