Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym - Zofia Dolewka

Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym

Zofia Dolewka

49,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-464-3
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 169
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
49,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wiedza o procesach i zjawiskach tworzących gospodarkę finansową w samorządzie terytorialnym jest nadal mało stabilna i w wielu miejscach niepełna. Realna gospodarka finansowa samorządu stanowi odbicie procesu zaspokajania potrzeb społecznych w kontekście rozwoju jednostki samorządowej. Odbywa się to dzięki procesom zarządzania publicznego, w celu dokonania przekształceń gospodarczych dla poprawy warunków życia mieszkańców. Obecnie funkcjonujący system finansowy samorządu terytorialnego zawiera dużo ułomności i dysfunkcji. Ich konsekwencją jest przede wszystkim niedobór środków, wynikający m.in. z braku przestrzegania zasady adekwatności i potencjalnego zagrożenia stabilności finansów samorządowych. Uzasadnia to konieczność przebudowy finansów samorządu w Polsce w kierunku zmian systemowych i usprawniających. Na potrzebę tego wskazują prawie wszyscy specjaliści zajmujący się zagadnieniami finansów samorządowych z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia.

Celem opracowania jest specyfikacja podstawowych problemów i wyzwań w dziedzinie finansów lokalnych, identyfikacja czynników determinujących przebieg gospodarki finansowej oraz zaproponowanie zbioru rozwiązań zwiększających efektywność formułowanych ocen finansowych.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział I. Pojęcia podstawowe i uwagi interpretacyjne 11

Rozdział II. Samorząd terytorialny jako system gospodarowania i zarządzania 17

Rozdział III. Specyfika gospodarki samorządu. Implikacje ekonomiczne 25

Rozdział IV. Zarządzanie finansami a proces decyzyjny 31

Rozdział V. Finansowanie zadań publicznych 39

Rozdział VI. Budżet jako podstawa wykonywania zadań publicznych 47

Rozdział VII. Kwestia samodzielności finansowej 55

Rozdział VIII. Utrzymanie majątku komunalnego i jego rozwój 63

Rozdział IX. Finansowanie działalności rozwojowej. Rola nadwyżki operacyjnej 75

Rozdział X. Kategoria deficytu i zadłużenia 83

Rozdział XI. Kadencyjność organów a planowanie spłaty długu w czasie 91

Rozdział XII. Diagnoza sytuacji finansowej jednostek samorządowych 97

Rozdział XIII. Planowanie długofalowe. Wieloletnia prognoza finansowa 111

Rozdział XIV. Problem przejrzystości gospodarki finansowej 117

Rozdział XV. Podstawowe mierniki badania sytuacji finansowej jednostek samorządowych 121

Rozdział XVI. Użyteczność polityczna i społeczna raportu o stanie jednostki samorządowej 127

Rozdział XVII. Kierunki zmian systemowych i usprawniających 131

Zakończenie 139

Bibliografia 143

Załączniki 153

Spis tabel 167

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »