Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej - Katarzyna Lazari-Radek de, Katarzyna Lazari-Radek de

Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej

Katarzyna Lazari-Radek de, Katarzyna Lazari-Radek de

39,90 zł35,91 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, PDF, EPUB

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-371-4
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 599
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 599
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 599
Rozmiar pliku: 1007,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
39,90 zł35,91 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, PDF, EPUB

Opis

Katarzyna de Lazari-Radek przeprowadza współczesną obronę hedonizmu, biorąc pod uwagę argumenty filozoficzne, neuronaukowe i psychologiczne. Stawia śmiałą tezę, że przyjemność to stan mentalny, który sam w sobie jest „godny pożądania”. Porusza zagadnienia: dobrostanu, szczęścia, dobrego życia, wartości i perfekcjonizmu. Podejmuje też polemikę z takimi filozofami, jak Robert Nozick, Gilbert Ryle i Fred Feldman.

Życie człowieka może być dobre na wiele sposobów. Można być wybitną pianistką, której chcą słuchać ludzie na całym świecie, najlepszym kucharzem, który dostał kolejną gwiazdkę Michelin, podziwianą pięknością, której pożąda wielu mężczyzn. Czy jest coś wspólnego tym różnym drogom dobrego życia, co pozwala nam dokonać pozytywnej oceny, nawet jeśli jest ona ograniczona tylko do pewnego jego aspektu? Kiedy możemy powiedzieć o naszym własnym życiu, że jest dobre? Co jest naszym dobrostanem i w jaki sposób mamy go realizować w naszym życiu? Będę bronić tezy, że tym, co dla nas ostatecznie dobre, jest przyjemność rozumiana jako godny pożądania stan świadomości.

Fragment książki Godny pożądania stan świadomości

Serię zapoczątkowało wydanie książki Kim jest człowiek? Abrahama J. Heschela (2014) w tłumaczeniu Katarzyny Wojtkowskiej, inicjatorki serii.

W roku 2017 ukazały się Moje poszukiwania absolutów Paula Tillicha, Dlaczego kochamy? Harry’ego Frankfurta, W mroku uczonej niewiedzy Karola Tarnowskiego, Sens życia i jego znaczenie Susan Wolf, Lustereczko, powiedz przecie... Simona Blackburna, Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych Mary Anne Warren oraz Śmierć i życie po śmierci. Kiedy umrę, ludzkość będzie trwać Samuela Schefflera oraz Prawda i życie. Dlaczego prawda jest ważna Michaela Patricka Lyncha.

W przygotowaniu książka autorstwa Alasdaira MacIntyre’a.

„Seria Kim Jest Człowiek? Jest płaszczyzną rozmowy, do której zapraszamy uczonych i myślicieli, przedstawicieli różnych środowisk, a także wszystkich, dla których kluczowe jest pytanie o człowieka”.

Katarzyna Wojtkowska

Spis treści

Podziękowania

Wstęp

CZĘŚĆ I

Rozdział I. Preliminaria

1. Dwa pytania

2. Co możemy powiedzieć na temat pojęcia dobra?

2.1. Analiza semantyczna

2.2. Dobre jest to, co słuszne

3. Podziały w obrębie pojęcia dobra

3.1. Dobro ostateczne vs. dobro instrumentalne

3.2. Dobro wewnętrzne vs. dobro zewnętrzne

3.3. Monizm vs. pluralizm wartości

Rozdział II. Dobrostan i teorie dobrostanu

1. Dobre dla świata i dobre dla nas

2. Czym dobrostan nie jest

2.1. Bezstronność vs. stronniczość

2.2. Obiektywizm vs. subiektywizm

2.3. Realizm vs. antyrealizm

3. Czym dobrostan jest

3.1. Dobrostan według Freda Feldmana

3.2. Dobrostan według Stephena Darwalla

3.3. Dobrostan według Petera Railtona i Lenorada Wayne’a Sumnera

4. Rodzaje teorii dobrostanu

Rozdział III. Subiektywne teorie dobrostanu

1. Teorie zaspokajania pragnień

2. Rodzaje teorii zaspokajania pragnień

2.1. Teoria zaspokajania obecnych pragnień

2.2. Teoria sumaryczna

2.3. Teoria globalna

2.4. Teoria poinformowanych pragnień

3. Ograniczenia narzucone teoriom zaspokajania pragnień

3.1. Warunek racjonalności

3.2. Warunek świadomości

Rozdział IV. Obiektywne teorie dobrostanu

1. Teorie listy obiektywnej

1.1. Zalety teorii listy obiektywnej

1.2. Wady teorii listy obiektywnej

2. Perfekcjonizm

2.1. Natura człowieka

2.2. Zarzut wartościowania

2.3. Możliwości charakterystyczne dla naszej natury

2.4. Pozostałe zarzuty w stosunku do perfekcjonizmu

Podsumowanie części I

CZĘŚĆ II

Rozdział V. Hedonizm

1. Czym jest hedonizm?

1.1. Krótka historia hedonizmu

1.2. Hedonizm jako teoria stanów mentalnych

1.3. Hedonizm jako teoria aksjologiczna, a nie normatywna

1.4. Hedonizm psychologiczny

2. Zalety i wady teorii hedonistycznej

2.1. Filozofia dla świń

2.2. Przyjemności niezasłużone

2.3. Maszyna przeżyć

3. Czy przyjemność można porównywać i mierzyć?

3.1. Odpowiedź filozofii

3.2. Odpowiedź ekonomii

3.3. Odpowiedź psychologii

4. Przyjemność w czasie

4.1. Waga tego, co teraz

4.2. Waga szczęśliwego zakończenia

5. Relacja szczęścia i przyjemności

5.1. Przyjemność nie jest tożsama ze szczęściem

5.2. Szczęście nie jest tożsame z satysfakcją z życia

Rozdział VI. Czym jest przyjemność? Spojrzenie filozoficzne

1. Definicja przyjemności

1.1. Przyjemność jako dyspozycja

1.2. Przyjemność jako nastawienie sądzeniowe

1.3. Przyjemność jako uczucie, ale nie doznanie

2. Co czyni przyjemność przyjemnością?

2.1. Internalistyczna koncepcja przyjemności

2.2. Eksternalistyczna koncepcja przyjemności

2.3. Podsumowanie konfliktu między internalizmem a eksternalizmem

3. Rozwiązanie Sidgwicka

3.1. Co na temat przyjemności powiedział Sidgwick?

3.2. Odmienne interpretacje rozważań Sidgwicka

Rozdział VII. Czym jest przyjemność? Spojrzenie neuronaukowe

1. Neurofilozofia – jak filozofia i neuronauka mogą pomóc sobie nawzajem

2. Stany afektywne, emocje, uczucia i doznania

3. Przyjemność jako zjawisko neurofizjologiczne

3.1. Definicja przyjemności

3.2. Czy przyjemność musi być świadomym doświadczeniem?

3.3. Związek przyjemności i pożądania

3.4. Czy istnieją przyjemności wyższe i niższe?

4. Relacja między przyjemnością a cierpieniem

4.1. Czym jest ból i cierpienie?

4.2. Współmierność przyjemności i cierpienia

Wnioski końcowe

Bibliografia

Indeks osób

Indeks pojęć