Goci. Rzeczywistość i legenda - Jerzy Strzelczyk

Goci. Rzeczywistość i legenda

Jerzy Strzelczyk

41,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Wydawnictwo Poznańskie
ISBN 978-83-7976-286-6
Data wydania 20 maja 2015
Język: Polski
Liczba stron: 634
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 634
Rozmiar pliku: 11,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
41,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Goci nawet na tle innych germańskich plemion byli ludem niezwykłym. Na przełomie starożytności i średniowiecza przemierzyli całą Europę: od swych pierwotnych siedzib w Skandynawii poprzez ziemie polskie i stepy Ukrainy, Bałkany, zahaczając o Azję Mniejszą dotarli do Galii i ostatecznie osiedli w Italii i Hiszpanii. Po latach wędrówek i ciągłych wojen stworzyli silne państwa, które razem z Frankami Chlodwiga decydowały o hegemonii w Europie. Upadli i wyginęli pod naciskiem Bizancjum oraz nowo powstałej siły islamu. Jeszcze w XVI wieku ich obecność odnotowywano na Krymie.
Jerzy Strzelczyk, wybitny mediewista, stworzył niepowtarzalną wizję historii Gotów, przedstawiając w sposób barwny i plastyczny jak z plemienia barbarzyńców stali się wspólnotą ratującą pozostałości cywilizacji rzymskiej. W legendzie termin „gocki” kojarzy się z mroczną i chaotyczną wizją świata - w rzeczywistości to dzięki Gotom, ich wysokiej kulturze artystycznej i intelektualnej oraz wybitnym postaciom z ich kręgu, takim jak Boecjusz, Kasjodor czy Izydor z Sewilli, ówczesny świat nie pogrążył się w stanie całkowitej zapaści.

Spis treści

WSTĘP

 

Część I

«PRAHISTORIA» GOTÓW

 

Rozdział pierwszy

OD BAŁTYKU NAD MORZE CZARNE

1. Najdawniejsze wiadomości źródeł antycznych o Gotach

2. Saga rodu Amalów

3. Archeologia o Gotach na ziemiach polskich

4. Oium? Goci a kultura czerniachowska

5. Brakujące ogniwo? Grupa wołyńska i kultura wielbarska na Mazowszu i Podlasiu

6. «Państwo» ostrogockie nad Morzem Czarnym

7. Upadek państwa ostrogockiego nad Morzem Czarnym

8. Kontakty językowe słowiańsko-gockie

 

Rozdział drugi

GOCI PRZECIW PAŃSTWU RZYMSKIEMU

1. Początki wojen gockich

2. «Jak popioły z Etny» — bitwa pod Adrianopolem

3. Wulfila i zagadnienie chrystianizacji Wizygotów

4. Społeczeństwo wizygockie w Dacji

Część II

«ROMANIA GOTHICA»

 

Rozdział trzeci

PAŃSTWO OSTROGOTÓW W ITALII

1. Odoaker i Teodoryk

2. Ustrój państwa

3. «Pax gothica». Państwo ostrogockie hegemonem w Europie Zachodniej

4. Upadek państwa ostrogockiego w Italii

 

Rozdział czwarty

KULTURA OSTROGOCKIEJ ITALII

1. Dwór Teodoryka

2. «Ostatni Rzymianin»

3. «Bądź najmądrzejszym naśladowcą starożytnych» (Kasjodor)

4. Teodoryk a tradycja i kultura gocka

5. Wiliaryk księgarz

 

Rozdział piąty

WIZYGOCI: OD ADRIANOPOLA DO TULUZY

1. Trzydzieści lat wojen i wędrówek

2. Oboczne nurty dziejów gockich

3. Tuluzańskie państwo Wizygotów

 

Rozdział szósty

TOLEDAŃSKIE PAŃSTWO WIZYGOTÓW

1. Od Tuluzy do Toledo

2. Jedynowładztwo Leowigilda

3. Rebelia Hermenegilda

4. Pierwsza próba unifikacji religijnej

5. Trzeci synod toledański

 

Rozdział siódmy

ZJEDNOCZENIE, ŚWIETNOŚĆ, IZOLACJA, UPADEK

1. Zakończenie procesu unifikacji Hiszpanii i okres rebelii

2. Ostatnia konsolidacja państwa (Chindaswint, Recceswint, Wamba)

3. Walki frakcji i ostatnie lata państwa wizygockiego

 

Rozdział ósmy

SPOŁECZEŃSTWO I PAŃSTWO WIZYGOCKIE W HISZPANII

1. Podstawowe problemy

2. Czy został zakończony proces kształtowania się jednolitego społeczeństwa hiszpańskiego?

3. Rządzący i rządzeni

4. Wymiana, handel, miasta

 

Rozdział dziewiąty

KULTURA WIZYGOCKIEJ HISZPANII

1. Warunki, szkolnictwo

2. Tytan z Sewilli (Izydor)

3. Uczeni biskupi

4. Nurt klasztorny

 

Rozdział dziesiąty

OD WROGOŚCI DO APOTEOZY (EWOLUCJA STOSUNKU ŚWIATA ANTYCZNEGO DO GOTÓW)

 

Część III

EPILOG DZIEJÓW GOTÓW

 

Rozdział jedenasty

GOCI NA KRYMIE

 

Rozdział dwunasty

GOCI W TRADYCJI I LEGENDZIE

1. Losy Gotów w Italii i Hiszpanii po upadku własnych państw

2. Idea gocka w średniowiecznej Hiszpanii. Humanizm a Goci

3. Idee gockie i pangotycyzm w Szwecji

4. Szkoci, Szwajcarzy, Austriacy — potomkami Gotów?

5. Gotycyzm u Słowian południowych

6. Zainteresowanie Gotami w dawnej Polsce

7. Nowe wcielenia idei

8. W krzywym zwierciadle epiki

 

ANEKS

1. Opis męki świętego Saby Gota

2. Wiadomości o Wulfili

3. Do cesarza Anastazjusza król Teodoryk

4. Do Senatu miasta Rzymu król Atalaryk

5. Sydoniusz pozdrawia swego Agrykolę

6. Izydor z Sewilli

7. Epitafium na grobie króla Chindaswinta

8. W imię pana. Król Flawiusz Gloriosus Wamba. Czego należy przestrzegać, jeśliby w Hiszpanii zaistniało skandaliczne wydarzenie?

9. Król Egika. O zbiegłych niewolnikach i przyjmowaniu zbiegów

10. W imię pana. Król Flawiusz Egika. Do najczcigodniejszych ojców uczestniczących w tym świętym synodzie

 

BIBLIOGRAFIA

 

PRZYPISY

 

SPIS ILUSTRACJI

INDEKS

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »