Germanosa patriarchy Konstantynopola objaśnienie liturgii i rozważania nad świętymi obrzędami. Przekład i komentarz -

Germanosa patriarchy Konstantynopola objaśnienie liturgii i rozważania nad świętymi obrzędami. Przekład i komentarz

23,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6775-0
Data wydania 28 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 166
Rozmiar pliku: 4,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 166
Rozmiar pliku: 4,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 166
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
23,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Opis

Traktat liturgiczny patriarchy Germanosa I należał w Bizancjum do bardzo poczytnych tekstów, o czym świadczą liczne kopie rękopiśmienne, w których się zachował. Wprawdzie nie ułatwiają one ustalenia pierwotnej redakcji – można przyjąć, że ewoluował wraz ze zmieniającą się liturgią – dają jednak pojęcie o jego znaczeniu, polegającym właściwie na pełnieniu roli oficjalnej wykładni kultu. Autor, czczony jako święty, niemal męczennik ikonoklazmu, pozostawił spójne objaśnienie nie tylko poszczególnych czynności, ale także architektury oraz szat i naczyń. W swych tłumaczeniach wykorzystał dwie perspektywy egzegetyczne – aleksandryjską i antiocheńską – uzyskując w ten sposób złożony obraz świętych obrzędów, w którym symbolika jest warstwowa i wieloznaczna. Ten traktat jest istotny dla badań tak nad dziejami przedikonoklastycznej liturgii w Konstantynopolu (nie istnieje bowiem dla niej zbyt wiele źródeł), jak i nad sztuką bizantyńską.

Magdalena Garnczarska – pracuje w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Bizantyńskiej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą między innymi estetyki późnoantycznej i bizantyńskiej oraz bizantyńskich tekstów źródłowych odnoszących się do kwestii artystycznych.

Spis treści

WSTĘP

WPROWADZENIE

TEKST

Recenzje tekstu

Wydania tekstu greckiego

Anastazy Bibliotekarz

Tłumaczenia na języki nowożytne

Autorstwo traktatu

GERMANOS I: ŻYCIE

Przed nominacją na tron patriarchy Konstantynopola

Jako patriarcha Konstantynopola

Po rezygnacji z patriarszego tronu

Po śmierci

Germanos I: twórczość

Listy

Homilie

Pozostałe teksty

Uwag i wstępne do tyczące treści traktatu

i jego przekładu

Tytuł

Kontekst ikonoklastyczny (?)

Charakterystyka tekstu

Uwagi do przekładu na język polski

Tekst grecki i przekład na język polski

Germanosa patriarchy Konstantynopola

Objaśnienie liturgii i rozważania nad świętymi obrzędami

Komentarz

Bibliografia

Źródła

Opracowania

INDEKS OSOBOWY