Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939 - Witold Jarno

Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939

Witold Jarno

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-246-8
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 245
Rozmiar pliku: 6,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Książka dotyczy historii garnizonu Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości do kampanii wrześniowej. Dzieje garnizonu ukazano na tle ówczesnych przemian organizacyjnych polskiej armii, w tym jego związków z lokalnym społeczeństwem. W monografii wiele miejsca poświęcono sprawom personalnym, przywracając pamięci potomnych wielu zapomnianych oficerów związanych z tomaszowskim garnizonem. Bogactwo informacji, uzupełnione obszernym zbiorem fotografii, sprawia, że publikacja zainteresuje nie tylko grono naukowców, lecz także pasjonatów i osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę o historii Tomaszowa Mazowieckiego, a być może także o własnych rodzinach.

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych, społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury.

W serii ukazały się:

Przemysław Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), wyd. 1 i wyd. 2

Łódzcy bohaterowie 1918 roku, pod redakcją Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera

Jędrzej Moraczewski, Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. Tom 1. Lata nauki 1870–1896, opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak

Joanna Sosnowska, Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak

Wkrótce:

Konrad Banaś, Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich. Handel polsko-arabski w latach 1918-1939

Małgorzata Łapa, Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918-1939

Spis treści

 

Wykaz skrótów 9

Wstęp 11

Rozdział I. Garnizon w okresie wojen o granice Państwa Polskiego (1918–1921) 21

1. Odzyskanie niepodległości i początki garnizonu (1918–1919) 21

2. Garnizon jako zaplecze mobilizacyjne dla 30. Pułku Strzelców Kaniowskich (1919–1921) 34

Rozdział II. Pierwsza pokojowa dekada (1921–1929) 53

1. Władze garnizonowe 53

2 Lata 1921–1927 62

3. Lata 1927–1929 90

Rozdział III. Budowa nowych koszar (1933–1935) 107

Rozdział IV. Garnizon w przededniu wojny (1935–1939) 129

Rozdział V. Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 163

Rozdział VI. Rok 1939 181

1. Mobilizacja II dywizjonu 4. Pułku Artylerii Ciężkiej 181

2. Wrześniowa obrona miasta 190

Zakończenie 217

Bibliografia 221

Spis tabel 229

Spis planów i schematów 231

Spis zdjęć 233

Indeks nazwisk 237

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »