Galicyjski Eksodus. Uchodźcy z Galicji podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów - Kamil Ruszała

Galicyjski Eksodus. Uchodźcy z Galicji podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów

Kamil Ruszała

35,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6529-9
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 499
Rozmiar pliku: 7,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 499
Rozmiar pliku: 18 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 499
Rozmiar pliku: 19 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
35,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Galicyjski Eksodus przedstawia zapominane doświadczenie uchodźstwa lat I wojny światowej. Autor dotarł do źródeł austriackich, czeskich, węgierskich, słoweńskich, ukraińskich i polskich, by ukazać sytuację od ucieczki i ewakuacji w poszczególnych latach wojny, poprzez pobyt na uchodźstwie, aż po kwestie powrotów czy pozostania w krajach sukcesyjnych po 1918 roku. To zarazem opowieść o relacji międzykulturowej mieszkańców tej samej monarchii, którym przyszło spotkać się dopiero w warunkach kryzysu wojennego, tuż przed agonią swojego państwa. Sytuacja ta pokazała, jak głęboko podzielone były światy trzech aktorów książki: uchodźców, ludności miejscowej oraz władzy, która musiała poradzić sobie z nieznanym dotychczas na taką skalę problemem. W książce opisano realia tego spotkania: próby gościnności czy sprawności aparatu biurokratycznego, chęć akceptacji, kwestie wykluczenia, tożsamości, samoorganizacji, a przede wszystkim – reakcje w konfrontacji każdej warstwy społecznej z azylantami.
Choć wojna niejedno ma oblicze, pewnym jest, iż w bilansie wygranych i przegranych zawsze przeważają ci ostatni. Nie inaczej było w wypadku I wojny światowej. Wśród ofiar błędnych kalkulacji wojskowych i polityków znalazły się również masy najczęściej bezimiennych uchodźców, zmuszonych do opuszczenia rodzinnych stron i świata, który dobrze znali. W swej najnowszej książce Kamil Ruszała ze znawstwem, na bazie dogłębnych badań w kilkunastu archiwach Europy Środkowej, maluje szeroką panoramę losów kilkuset tysięcy Galicjan różnych wyznań i narodowości, którzy jesienią 1914 r., w obliczu rosyjskiej inwazji, a także w wyniku późniejszych ruchów wojsk, szukali azylu w głębi monarchii habsburskiej. Część z nich uciekała w popłochu i chaosie na własną rękę, część zaś objęto, nierzadko przymusową, ewakuacją. W głębi państwa uchodźcy – poza biedą, niedożywieniem, chorobami, stłoczeniem w obozach, tęsknotą za stronami ojczystymi – często zamiast współczucia i pomocy, napotykali na mur niechęci i obojętności, czasem otwartej wręcz wrogości ze strony miejscowej ludności.
dr hab. Piotr Szlanta, prof. UW
Kamil Ruszała – historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował w Krakowie, Wiedniu oraz Pradze. Zajmuje się dziejami Austro-Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji, I wojny światowej i upadku imperium Habsburgów. Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2017/2018), MNiSW (2016/2017) oraz Fundacji Lanckorońskich (2019/2020). Autor i redaktor książek dotyczących doświadczeń I wojny światowej.

Spis treści

Wprowadzenie

Uchodźstwo sto lat temu: uwagi terminologiczne

Struktura i metoda

Podstawa źródłowa

Przegląd badań

Rozdział I. Eksodus

Panika i popłoch

Ucieczka i ewakuacja

Ewakuacja Lwowa

Ewakuacja Przemyśla

Ewakuacja Krakowa

Podejrzani

Kolejne fale

Kto opuścił Galicję?

Rozdział II. Na wychodźstwie

Translokacja uchodźców

Terra Nova

Miasto w mieście: system obozów barakowych

(Nie)codzienność barakowa

Poza obozami

Organizacja czasu: edukacja i warsztaty

Między kulturą a propagandą

Rozdział III. My i oni

Uchodźcy oczami miejscowych

Zamykanie miast

Obcy obywatele na Węgrzech

Ostjuden na uchodźstwie

Powszechne braki i eskalacja nastrojów

Kim jesteśmy? O załamaniu tożsamości

Rozdział IV. (Samo)pomoc uchodźcom

Państwo versus uchodźcy: podstawa prawna

Finanse Austrii a uchodźstwo

Zasiłek uchodźczy

Polityczne lobby

Organizacje pomocy

Rozdział V. Trudne powroty

Droga powrotna

Możliwość powrotu a rzeczywistość

Z baraków austriackich do baraków galicyjskich

W Galicji i na Śląsku

Wypędzenie „niechcianych gości”

Jesień 1918. Obywatele którego państwa?

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis ilustracji

Wykaz skrótów

Indeks osobowy

Indeks geograficzny