Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji - Agnieszka Herdan

Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji

Agnieszka Herdan

25,53 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-8065-8
Data wydania 1 października 2008
Język: Polski
Liczba stron: 165
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
25,53 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Procesy fuzji i przejęć to jedne z najbardziej złożonych operacji w działalności każdego przedsiębiorstwa. Mimo, że w wielu wypadkach transakcje te przeprowadzane są z zegarmistrzowską wręcz precyzją, to bardzo często nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. W praktyce zazwyczaj największą wagę przywiązuje się do aspektów prawnych, podatkowych oraz finansowych, zapominając o fazie integracji, która decyduje o tym, czy cały proces uznany zostanie za sukces, czy za porażkę. Faza ta wymaga precyzyjnych zmian w systemie zarządzania, reorganizacji i dostosowania zasobów majątkowych połączonych spółek, a także uwzględnienia czynnika ludzkiego oraz zastosowania specjalistycznych technik psychologicznych i zarządczych.

Spis treści

Wstęp,

Rozdział 1. Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw, (Agnieszka Herdan),
Istota połączeń przedsiębiorstw,
Przesłanki zawierania transakcji fuzji i przejęć,
Klasyfikacja połączeń przedsiębiorstw,
Obrona przed połączeniem,
Rozdział 2. Etapy łączenia się przedsiębiorstw (Agnieszka Herdan),
Ogólna charakterystyka procesu łączenia się przedsiębiorstw,
Faza przygotowawcza,
Faza negocjacyjna,
Faza integracyjna,
Rozdział 3. Zarządzanie nową organizacją po fuzji lub przejęciu, (Magdalena M. Stuss),
Wprowadzenie,
Proces zarządzania,
Etapy post merger management,
Uczenie się nowej organizacji w post merger management,
Oszczędności w procesie post merger management,
Kontrola post merger management,
Nowa organizacja,
Rozdział 4. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi po fuzji lub przejęciu (Magdalena M. Stuss),
Wprowadzenie,
Fluktuacja pracowników,
Niepokój wśród pracowników,
Integracja stanowisk menedżerskich,
Przywództwo,
Nowe role menedżerskie,
Styl zarządzania menedżera,
Audyt menedżerski,
Zarządzanie przez zespoły,
Rozdział 5. Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu (Aleksander Marcinkowski),
Wprowadzenie,
Teoretyczne podstawy problematyki kultury organizacyjnej,
Dysonans kulturowy i akulturacja jako paradygmaty opisu związków przedsiębiorstw,
Badanie różnic kulturowych i ich wpływu na kultury organizacyjne,
Fazy i odmiany akulturacji,
Zarządzanie różnicami kulturowymi w procesie integracji – praktyczne konsekwencje modelu akulturacji,
Rozdział 6. Zarządzanie zmianą w warunkach integracji przedsiębiorstw po połączeniu (Anna Dyląg, Jerzy Rosiński),
Wprowadzenie,
Fuzje i przejęcia, czyli proces ciągłej zmiany,
Obszary zmian w procesach łączenia się przedsiębiorstw,
Opór wobec zmian,
Organizacje w obliczu przemian,
Zwiększanie prawdopodobieństwa powodzenia zmian,
Rozdział 7. Zarządzanie konfliktem w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu (Anna Dyląg, Jerzy Rosiński),
Wprowadzenie,
Pojęcie konfliktu,
Konflikty w sytuacji zmian organizacyjnych,
Konflikty w sytuacji łączenia się przedsiębiorstw,
Stres w sytuacji zmian organizacyjnych,
Rozdział 8. Proces łączenia się uczestników kanałów dystrybucji (Monika Jedynak),
Wprowadzenie,
Istota, główne założenia i tendencje rozwojowe logistyki,
Strategia logistyczna jako przesłanka oceny stopnia zintegrowania partnerów w kanale dystrybucji,
Strategia zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw w integracji przedsiębiorstw,
Integracja pozioma i pionowa w ramach kanału dystrybucji w procesach łączenia się przedsiębiorstw,
Przykład procesów łączenia się przedsiębiorstw w sektorze logistycznym – Grupa Schenker,

Zakończenie,
Bibliografia,
Spis tabel,
Spis rysunków

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »