Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi - Marta Borowska-Stefańska

Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi

Marta Borowska-Stefańska

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-997-9
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 141
Rozmiar pliku: 9,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Celem książki jest ocena funkcjonowania Łódzkiego Roweru Publicznego jako elementu systemu transportowego miasta. Do badań wykorzystano głównie dwie bazy danych dotyczące wypożyczeń i zwrotów łódzkich rowerów publicznych oraz rejestru przejazdów nimi utworzonego na podstawie sygnałów GPS. Analizy przestrzenne wykonano przy użyciu oprogramowania GIS. Aby poznać opinie użytkowników na temat roweru miejskiego w Łodzi, przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe (standaryzowane).

Łódzki Rower Publiczny dobrze wpisał się w krajobraz miasta, mimo swojego krótkiego funkcjonowania. Ten popularny środek transportu wydaje się przybliżać Łódź do realizacji założeń Karty Brukselskiej oraz idei zrównoważonego transportu miejskiego. Ze względu na duży zasięg przestrzenny funkcjonalnego centrum Łodzi, rower miejski może stanowić podstawowe narzędzie integrujące obszar śródmiejski. Istotna jest również jego niska emisyjność i niewielka terenochłonność.

Spis treści

1. Wprowadzenie 7

2. Istota funkcjonowania roweru publicznego 15

3. Systemy rowerów miejskich w Polsce wybrane przykłady 33

4. Łódzki Rower Publiczny uwarunkowania funkcjonowania 43

4.1. Historia i zasady działania systemu 43

4.2.Infrastruktura 47

4.3.Ludność i zagospodarowanie 53

4.4.Środowisko przyrodnicze 59

5. Funkcjonowanie Łódzkiego Roweru Publicznego 67

5.1. Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe wypożyczeń 67

5.2.Podróże 77

5.3.Przestrzenne zróżnicowanie popytu i podaży 90

6. Ocena Łódzkiego Roweru Publicznego przez ytkowników 95

7.Stacje roweru publicznego a obiekty handlowe i usługowe 107

8. Wnioski 115

Bibliografia 121

Spis rycin 131

Spis tabel 135

Załącznik 137

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »