Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR - Anna Lipka

Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR

Anna Lipka

58,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-333-1
Data wydania 2017
Język: Polski
Liczba stron: 240
Rozmiar pliku: 4,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zróżnicowanie zasobów ludzkich, w tym ich wielopokoleniowość, może stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Różnorodność kapitału ludzkiego ujmowana w kategoriach afiliacji społeczno-kulturowych, ról organizacyjnych i zespołowych, jak również indywidualnych cech pracowników, w istotny sposób wpływa na postawy wobec pracy i kreatywność zespołów. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie postawy wobec pracy kształtują różnice uwarunkowane przynależnością do danego pokolenia, a w jakim - różnice wynikające z cech temperamentalnych i osobowościowych pracowników? Czy różnice te znajdują potwierdzenie w badaniach i praktyce, czy też są raczej efektem uogólnień i prowadzą do stereotypizacji generacyjnej?

W książce, zawierającej analizy teoretyczne oraz wyniki własnych badań empirycznych, znajdą coś wartościowego dla siebie:
- poszukiwacze pojęć z zakresu gospodarki kreatywnej;
- kolekcjonerzy typologii;
- badacze reprezentujący higher education research;
- zainteresowani wyceną kreatywnych zespołów;
- zwolennicy ekonomii behawioralnej;
- upatrujący korzyści w marketingu personalnym, w tym - w segmentacji, także generacyjnej;
- interesujący się sposobami oraz wynikami badania percepcji cech osobowościowych i temperamentalnych w kontekście generacyjnym;
- identyfikujący się z przeciwnikami stereotypizacji generacyjnej;
- dążący do budowania kapitału multigeneracyjności;
- inni, wymykający się powyższemu „sprofilowaniu" miłośnicy problematyki HR.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1
Specyfika zespołów kreatywnych (na przykładzie zespołów badawczych) - Anna Lipka 13
1.1. Cechy kreatywnych zespołów 13
1.2. Kryteria typologiczne zespołu badawczego jako rodzaju kreatywnego zespołu 16
1.3. Ocena pracy zespołu badawczego 23
1.4. Przystawalność ról w zespołach badawczych do ról w ramach zespołów zarządzających 26
1.4.1. Pojęcie roli zespołowej. Rola główna i drugorzędna 26
1.4.2. Specyfikacja ról wg M. Belbina oraz ich odpowiedniki w zespole badawczym 27
1.5. Wartość zespołu (badawczego) i jej dynamika 29
1.6. Podsumowanie 34

Rozdział 2
Role w zespole badawczym a cechy osobowościowe - Stanisław Waszczak 37
2.1. Różnice osobowościowe jako rodzaj różnic indywidualnych 37
2.2. Pięcioczynnikowy model osobowości P.T. Costy, Jr. i R.R. McCrae'a 38
2.3. Homogeniczność zespołów a ich wyniki 47
2.4. Role w zespole badawczym a pożądane nasilenie cech osobowości 51
2.4.1. „Pracownik firmy" (company worker) 51
2.4.2. „Prezes" (chairman) 52
2.4.3. „Lokomotywa" (shaper) 53
2.4.4. „Kreator" (plant) 54
2.4.5. „Poszukiwacz źródeł" (resource investigator) 55
2.4.6. „Ewaluator" (monitor-evaluator) 56
2.4.7. „Dusza zespołu" (team worker) 57
2.4.8. „Perfekcjonista" (completer-finisher) 58
2.4.9. „Specjalista" (specialist) 59
2.4.10. „Zespołowiec" 60
2.5. Podsumowanie 61

Rozdział 3
Role w zespole badawczym a cechy temperamentalne - Stanisław Waszczak 63
3.1. Temperament jako biologiczne podłoże różnic indywidualnych 63
3.1.1. Pojęcie temperamentu 63
3.1.2. Temperament a osobowość 64
3.2. Charakterystyka wybranych teorii temperamentu 66
3.3. Role zespołowe w kontekście Regulacyjnej teorii temperamentu 74
3.4. Podsumowanie 80

Rozdział 4
Role w zespole (badawczym) a cechy przypisywane generacjom pracowników - Anna Lipka 83
4.1. Pojęcie pokoleń i ich klasyfikacja 83
4.2. Charakterystyka poszczególnych kohort generacyjnych 87
4.2.1. Weterani 87
4.2.2. Pokolenie wyżu demograficznego 88
4.2.3. Generacja X 89
4.2.4. Pokolenie Y 91
4.2.5. Generacja C 94
4.2.6. „Juniorat" i „seniorat" 96
4.3. Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w związku z wielopokoleniowością załóg 99
4.4. Przesłanki i strategie budowania międzygeneracyjnych zespołów 103
4.5. Zdolność do pracy w kreatywnych zespołach dojrzałych pracowników w kontekście wymagań pracy 107
4.6. Generacje badaczy w Polsce z perspektywy ryzyka funkcjonowania kreatywnych zespołów 111
4.7. Wymagania ról zespołowych a prezentowane w literaturze przedmiotu różnice pokoleniowe 112
4.8. Podsumowanie 115

Rozdział 5
Metodyka badań empirycznych nad postrzeganiem cech generacyjnych - Anna Lipka i Stanisław Waszczak 119
5.1. Projekt badań 119
5.1.1. Przedmiot i cel badań 119
5.1.2. Definicje kluczowych pojęć 120
5.2. Narzędzie badawcze 124
5.3. Klucz interpretacyjny wyników badań 142

Rozdział 6
Wyniki badań własnych i ich interpretacja - Anna Lipka 145
6.1. Charakterystyka respondentów 145
6.2. Rezultaty badań 149
6.2.1. Postrzeganie wpływu homogeniczności zespołu na jego kreatywność 149
6.2.2. Percepcja cech osobowościowych w kontekście generacyjnym 150
6.2.2.1. Neurotyczność 150
6.2.2.2. Ekstrawersja 159
6.2.2.3. Otwartość 167
6.2.2.4. Ugodowość 173
6.2.2.5. Sumienność 181
6.2.2.6. Konkluzje 187
6.2.3. Percepcja cech temperamentalnych - perspektywa pokoleniowa 188
6.2.3.1. Rozkład odpowiedzi 188
6.2.3.2. Konkluzje 194
6.2.4. Percepcja cech kreatora u trzech generacji 196
6.2.4.1. Prezentacja wyników 196
6.2.4.2. Konkluzje 205
6.3. Podsumowanie 209

Zakończenie 215
Bibliografia 219
Spis tabel 235

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »