Funkcja kompensacyjna procesu karnego -

Funkcja kompensacyjna procesu karnego

194,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-556-7
Data wydania 13 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 485
Rozmiar pliku: 829,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
194,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

W publikacji przedstawiono od strony procesowej zagadnienie naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwem, ukazując kompensację jako jedną z funkcji procesu karnego.

Autor omówił szczegółowo m.in.:

  • miejsce kompensacji w systemie prawa karnego sensu largo oraz w modelu współczesnego procesu karnego,
  • tendencje kompensacyjne w rozwoju prawa i procesu karnego, • środki prawne zapewniające kompensację – przede wszystkim uregulowane w Kodeksie karnym,
  • wyniki badań praktyki stosowania środków kompensacyjnych w postępowaniu karnym.

Wskazał przy tym trudności w wykładni przepisów dotyczących środków kompensacyjnych w praktyce procesu karnego, proponując rozwiązania konkretnych problemów. Opracowanie odwołuje się do aktualnego stanu prawa oraz praktyki jego stosowania, ale zawiera również postulaty de lege ferenda.

Rozważania zawarte w publikacji zainteresują nie tylko przedstawicieli doktryny prawa, lecz także prawników praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych.