Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza. Wydanie II zmienione - Dawid Dawidowicz

Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza. Wydanie II zmienione

Dawid Dawidowicz

57,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-329-4
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 229
Rozmiar pliku: 4,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
57,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Początek XXI wieku to czas dynamicznego rozwoju rynku funduszy inwe - stycyjnych w Polsce. Popularność funduszy inwestycyjnych sprawia, że co­raz wiecej osób powierza swoje oszczedności tym instytucjom, choć jednocześnie wiedza na temat zasad funkcjonowania funduszy jest w społeczeń­stwie stosunkowo niewielka.

W książce w przystepny sposób opisana została istota funduszy, ich rozwój, klasyfikacja, a także ich wyniki i efektywność. Czytelnik bedzie mógł się dowiedzieć jakimi metodami mierzy sie ryzyko, wyniki i efektywność funduszy, co może mu pomóc w wyborze najlepszego funduszu odpowiadającego jego profilowi inwestycyjnemu. Dzieki przestrzeganiu przez autora zasad Kodeksu Dobrych Obyczajów i nowej klasyfikacji funduszy inwestycyjnych opracowanych przez Izbe Zarządzających Funduszami i Aktywami czytelnik może mieć pewność, że prezentowane informacje będzie mógł porównać z informacjami publikowanymi na rynku.

Spis treści

Wprowadzenie 5

Rozdział 1.Fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym 9
1.1. Istota funduszy inwestycyjnych 9
1.2. Typologia funduszy inwestycyjnych 17
1.3. Ewolucja funduszy inwestycyjnych 34

Rozdział 2. Determinanty efektywności funduszy inwestycyjnych 53
2.1. Efektywność funduszy inwestycyjnych 53
2.2. Ryzyko inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i ich uczestnikow 55
2.3. Źrodła ryzyka funduszy inwestycyjnych 60
2.4. Wzorce odniesienia w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych 73

Rozdział 3. Sposoby pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych 81
3.1. Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych 81
3.2. Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 93

Rozdział 4. Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych 105
4.1. Przegląd badań nad efektywnością funduszy inwestycyjnych 105
4.2. Założenia do empirycznej analizy efektywności 115
4.3. Efektywność funduszy inwestycyjnych w zależności od typu funduszu inwestycyjnego 129

Rozdział 5. Wpływ wybranych czynników na efektywność funduszy inwestycyjnych - wyniki badań 143
5.1. Porownanie wynikow poszczegolnych typow funduszy inwestycyjnych 143
5.2. Efektywność funduszy inwestycyjnych w zależności od przyjętego wzorca odniesienia 150
5.3. Efektywność funduszy inwestycyjnych w zależności od koniunktury i dekoniunktury na Giełdzie Papierow Wartościowych 177
5.4. Efektywność funduszy inwestycyjnych w zależności od wartości aktywow netto 184

Wnioski końcowe 191
Bibliografia 195
Załącznik 1. Cel, polityka inwestycyjna oraz wzorce odniesienia dla wybranych funduszy inwestycyjnych rynków zagranicznych 205
Załącznik 2. Wartości indeksów, benchmarków funduszy oraz WIG-u w latach 1997-2007 211

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »